Г. Филюк, д-р екон. наук, проф., О. Піменова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Визначено роль державної підтримки у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Проаналізовано механізми державної підтримки Німеччини. Обґрунтовано необхідність використання цільової Continue reading