Editorial boardChief Editor: Prof. Anzhela Ignatyuk (Ukraine)

Executive editor: Ass. Prof. Oksana Bulkot (Ukraine)

Members of the Editorial board

Title / Звання / Звание Surname / Прізвище / Фамилия Name / Ім’я / Имя State / Країна / Страна Affilation / Установа / Организация ORCID / ResearcherID
Prof. / Проф. Aggelopoulos/ Аггелопоулос/ Аггелопоулос Stamatis Ch. / Стаматіс Хрістос / Стаматис Христос Greece / Греція / Греция Technological Education Institute of Thessaloniki / Інститут технологічної освіти, м.Салоніки / Институт технологического образования,       г. Салониках 0000-0002-3112-3420 /   M-6975-2017
Prof. / Проф. Alpas /    Алпас /   Алпас Hami / Хамі / Хами Turkey / Туреччина/ Турция METU / Близькосхідній Технологічний університет / Близковосточный технологический университет 0000-0002-7683-8796 /   A-1457-2017
Prof. / Проф. Bachev / Башев / Башев Hrabrin / Храбрін / Храбрин Bulgaria / Болгарія / Болгария Institute of Agricultural Economics Sofia / Інститут економіки сільського господарства,     м. Софія / Институт экономики сельского хозяйства, г. София 0000-0003-0555-7468 /   D-7634-2012
Prof. / Проф. Batzios / Батзіос / Батзиос Christos / Христос / Христос Greece / Греція / Греция Aristotle University of Thessaloniki / Аристотельський Університет, м. Салоніки / Аристотельский Университет, г. Салонники O-9254-2015
Prof. / Проф. Bazylevych / Базилевич / Базилевич Viktor / Віктор / Виктор Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0001-8030-8651 /   E-4939-2016
Prof. / Проф. Bostan / Бостан / Бостан Ionel / Іонел / Ионел Romania / Румунія / Румыния Ștefan cel Mare University of Suceava / Сучавський університет ім. Штефана чел Маре/ Сучавский университет им. Стефана чел Маре 0000-0002-7653-7192
Executive Editor, Ass. Prof. / Відпові-дальний секретар, доц. / Ответ-ственный секретарь, доц. Булкот / Bulkot / Булкот Oksana / Оксана / Оксана Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0002-6311-1459 /AAE-3753-2019
Prof. / Проф. Druteikiene / Друтейкіне / Друтейкине Gretta / Гретта / Гретта Lithuania / Литва / Литва Vilniaus universitetas / Вільнюський університет / Вильнюский университет
Prof. / Проф. Giedraitis / Гідрайтіс / Гидрайтис Vincent / Вінсент / Винсент Lithuania / Литва / Литва Vilnius University / Вільнюський університет / Вильнюский университет 0000-0002-0293-0645
Prof. / Проф. Grazhevska / Гражевська / Гражевская Nadezhda / Надія / Надежда Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0003-2549-8055
Chief Editor, Prof. / Головний редактор, проф. / Главный редактор, проф. Ignatyuk / Ігнатюк / Игнатюк Anzhela / Анжела / Анжела Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0002-9103-6943 /    L-4078-2017
Ass. Prof. / Доц. / Доц.: Kharlamova / Харламова / Харламова Ganna / Ганна / Анна Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0003-3614-712X /   D-2804-2016
Prof. / Проф. Croci Angelini/ Крочі Ангеліні / Крочи Ангелини Elisabetta / Елізабетта/ Элизабетта Italy / Італія / Италия Universita degli Studi di Macerata/ Університет Мачерата / Университет Мачерата 0000-0001-7099-5881
Prof. / Проф. Kupalova / Купалова / Купалова Galyna / Галина / Галина Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0003-4486-8349
Prof. / Проф. Lyutyy / Лютий / Лютый Igor /     Ігор / Игорь Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0002-3561-2432
Prof. / Проф. Moscardini / Москардіні / Москардини Alfredo Osvaldo / Альфредо Освальдо / Альфредо Освальдо United Kingdom / Велико-британія / Велико-британия Northumbria University / Нортумбрійський університет / Нортумбрийский университет 0000-0003-4951-0848
Ass. Prof. / Доц. / Доц. Murovana / Мурована / Мурованая Tetiana / Тетяна / Татьяна Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0001-6285-7681 /    V-3581-2017
Prof. / Проф. Nate /        Нате /       Нате Silviu / Сільвіу / Cильвиу Romania / Румунія / Румыния Lucian Blaga University of Sibiu/ Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу / Университет имени Лучиана Блага, г. Сибиу C-9499-2015
Prof. / Проф. Naumenkova / Науменкова / Науменкова Svitlana / Світлана / Светлана Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0001-8582-6044 /   L-1020-2017
Prof. / Проф. Pikus /     Пікус /  Пикус Ruslana / Руслана / Руслана Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0002-1951-148X /    Y-3615-2018
Prof. / Проф. Polimenis / Поліменіс / Полименис Vassilis / Василіс / Василис Greece / Греція / Греция Aristotle University of Thessaloniki / Аристотельський Університет, м. Салоніки / Аристотельский Университет, г. Салонники 0000-0001-5501-4168 /    E-2905-2010
Prof. / Проф. Rozhko / Рожко / Рожко Oleksandr / Олександр/ Олександр Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0001-8415-2084
Prof. / Проф. Serbu /    Сербу /   Сербу Razvan Sorin / Разван Сорін / Разван Сорин Romania / Румунія / Румыния Lucian Blaga University of Sibiu / Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу / Университет имени Лучиана Блага, г. Сибиу 0000-0003-1099-1330 /    S-7990-2019
Prof. / Проф. Sitnicki / Ситницький/ Ситницкий Maksym / Максим / Максим Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0002-0452-0404 /  X-3756-2018
Prof. / Проф. Starostina / Старостіна / Старостина Alla /    Алла / Алла Ukraine / Україна / Украина Taras Shevchenko National University of Kyiv/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 0000-0002-5898-7966
Dr. / Доц. Stoica / Стойка / Стойка Eduard A./ Едуард А. / Эдуард А. Romania / Румунія / Румыния Lucian Blaga University of Sibiu / Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу / Университет имени Лучиана Блага, г. Сибиу 0000-0002-0693-8433/    J-5269-2012
Prof. / Проф. Vitale / Віталє / Витале Ksenia / Ксенія / Ксения Croatia / Хорватія / Хорватия University of Zagreb / Університет        м. загреб / Университет        г. Загреб
Prof. / Проф. Zarotiadis / Заротіадіс / Заротиадис Grigoris / Григоріс / Григорис Greece / Греція / Греция Aristotle University of Thessaloniki / Аристотельський Університет,       м. Салоніки / Аристотельский Университет,       г. Салонники 0000-0003-3270-1111
Prof. / Проф. Zineldin / Зінелдин / Зинелдин Mosad / Мосад / Мосад Sweden / Швеція / Швеция Linnaeus University / Ліннеус університет / Линнеус университет 0000-0002-3055-1108 /   H-5799-2012