Редакційна політика журналу

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція проводить активну роботу з включення Збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого Збірника, так і індексів цитування його авторів.

Редакція проводить активну політику залучення провідних міжнародних економістів-науковців до процесу рецензування статей авторів Збірнику.

Редакція збірника наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка» сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.

Місія:

надаємо платформу для науковців-економістів (дослідників, теоретиків, практиків, професіоналів), щоб вони могли поділитися своїми знаннями, результатами досліджень, теоріями або поглядами стосовно соціально-економічного розвитку України та світу як на макро-, так і на мезо- й мікрорівнях проблематики.

Завдання:

  • завдання методологічного порядку: забезпечення продуктивного діалогу між економістами;
  • завдання практичного характеру: допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед представників бізнесу;
  • завдання дослідницького плану: публікація результатів інноваційних прикладних досліджень, що працюють на підвищення ефективності діяльності економічних структур і вдосконалення економічної соціалізації;
  • задачі освітнього плану: орієнтація освітнього процесу вищих навчальних закладів на зміни у змісті діяльності економічних систем, обмін досвідом викладання економічної науки, формування міжкультурної компетентності;
  • екологічні завдання, суть яких можна відобразити в стратегічному орієнтирі: економіка має бути екологічною, а екологія – економічною.

 

Завантажити