V. Nicula, PhD in Economics, Associate Professor, S. Spânu, PhD in Economics “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania RURAL TOURISM AND AGRITOURISM – FORMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MĂRGINIMEA SIBIULUI

The delightful geographical framework, the purity of nature, the accessibility of places, the richness and diversity of cultural heritage, make Mărginimea Sibiului an area with great tourism potential. The area holds more than 30% of the total accommodation capacity available in Sibiu. Although it is a rural area, tourist offer is diverse (active tourism and recreation, traditional cuisine, cultural tourism and business segment coverage through specific facilities, all these in addition to the multitude of leisure), and the degree of comfort is increased. In Mărginimea Sibiului, agritourism and rural tourism creates opportunities for local and regional economic growth and help create new jobs through harnessing the specific cultural and natural heritage. Also, an important part of the new jobs created represents an opportunity for regional female employment. Hence the need to implement many projects, which bring to the forefront the stabilization of the active population in rural areas, the capitalization of natural and anthropic tourism potential in the context of eco-economy, and thus raising living standards.

Keywords: sustainability, rural tourism, agritourism, development

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9/8

References

1. Brown, L. (2011), Lumea pe marginea prăpastiei – cum să pre- venim colapsul ecologic şi economic, Ed. Tehnică, Bucureşti.
2. Brown, L. R. (2010), Planul B 2.0 pentru salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas, Ed. Tehnică, Bucureşti.
3. Dorobanțu, M.R, Nistoreanu, P. (2012), Rural Tourism and Ecot- ourism – the Main Priorities in Sustainable Development Orientations of Rural Local Communities in Romania,Economy Transdisciplinarity Cogni- tion, XV (1).
4. Gheorghe G., Nistoreanu B. G., Filip Alina, (2013), Produsele tradi- ţionale – vectori ai dezvoltării durabile pe pieţele regionale şi naţionale, Revista Amfiteatru Economic, Vol. XV, Nr. special 7.
5. Glăvan, V., Nicula, V. (2014), Satul turistic, o marcă pentru turismul rural românesc, în volumul Conferinței Internaționale Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective, Vatra Dornei.
6. Hornoiu R., (2009), Ecoturismul – orientare prioritară în dezvol- tarea durabilă a comunităţilor locale, Editura ASE, Bucureşti.
7. Hornoiu, R.,Nistoreanu, P., Tănase, M. O., (2009), ECOROM – propunere de sistem de indicatori pentru certificarea calităţii în ecoturism, Revista Amfiteatru Economic, vol. XI, nr. 26, p. 331-332.
8. Minciu Rodica, Pădurean Mihaela, Popescu Delia, Hornoiu R., (2012), Cererea pentru vacanţe/călătorii în ariile protejate – dimensiune a comportamentului ecologic al turiştilor, Revista Amfiteatru Economic Vol. XIV, Nr. 31, p.82.
9. Nicula V., Spânu Simona, Neagu Roxana, (2013), Regional Tour- ism Development in Romania – Consistency with Policies and Strategies Developed at EU Level, ELSEVIER – Procedia Economics and Finance, Volume 6 , http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00171-8, p. 530-541.
10. Stănciulescu Gabriela Cecilia, State Olimpia, (2012), Posibile in- terpretări ale comportamentului ecologic în turism, Revista Amfiteatru Eco- nomic, Vol. XIV, nr. 31.
11. Ţigu,G.,(2008),Diferenţeculturale,eticăşicomportamentturistic., Ed. ASE, București.
12. OMT(2009),Codulglobaldeeticăpentruturism.

Download