К. Кучеренко, асп. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛЬНИХ ФАКТОРОВ РИСКА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЕСКОГО БРЕНДА

Рассмотрена проблема влияния глобальных факторов риска на процесс формирования международного туристического бренда. Приводится перечень рисков, которые влияют на процесс формирования туристического бренда. Указано, что приведенные риски могут носить как объективный, так и субъективный характер. Данные риски являются следствием неопределенности, которые влияют на развитие туризма в каждом отдельном географическом регионе.

Ключевые слова: бренд; риск; неопределенность; туризм; факторы.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/18

References
 1. Polesskaya, O.P., Turizm v epokhu globalizatsii mirovoy ekonomiki. URL : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/ Economics/ 2_121440.doc.htm
 2. Afanas’ev, E., Brend kak faktor formirovaniya turisticheskogo obraza strany. URL : http://region-brand.ru/speaker/ item/94-shatalov
 3. Tikhonova, N.S., 2007. Brending territorii i otsenka ego effektivnosti. SPb., 19 p.
 4. Krivov, V., Problema riskov pri prinyatii upravlencheskikh resheniy / V. Krivov // Upravlenie riskom. – 2000. – №4. – S. 15-17. 5. Ivchenko, I. Yu., 2004. Ekonomicheskie riski : uch. posob. Kiev: Tsentr uch. l-ry, 304 p.
 5. Mantorova, Yu. K., 2007. Sotsial’no-innovatsionnoe upravlenie turizmom v dinamicheski razvivayushcheysya Rossii : diss…. kand. sots. nauk. Moskva, 155 p.
 6. Pankrukhin, A. P., 2006. Marketing territoriy. SPb.: “Piter”, 416 p.
 7. Veber, M., 1996. Osnovnye sotsiologicheskie ponyatiya. Zapadnoevropeyskaya sotsiologiya KhІKh – nachala XX vekov. Moskva, p. 455-491.
 8. Gurin, S. P., 2000. Marginal’naya antropologiya. Saratov : Izd. tsentr SGSEU 237 p.
 9. Merton, R., 1994. Yavnye i latentnye funktsii. V kn.: Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl’. Moskva: MGU, 496 p.
 10. Ovcharov, A., 2009. Turisticheskiy kompleks v Rossii: tendentsii i riski. Moskva: Izdatel’stvo: Infra-M, 280 p.
 11. Birzhakov, M.B., 2007. Ekonomicheskaya bezopasnost’ turistskoy otrasli. SPb.: Izdatel’skim dom Gorda, 386 p.
 12. Zorin, I.V.,2001. Menedzhment turizma: Turizm i otraslevye sistemy : uchebnik. Moskva: Finansy i statistika, 272 p.
 13. Chernikova, L.I.,2010. Strakhovanie i riski v turizme. Moskva: Akademiya, 160 p.

Загрузить

 • pdf 156_94-100
  Размер файла: 965 kB Кол-во скачиваний: 1022