В. Дронь, канд. физ.-мат. наук, доц. Главное управление статистики в Черновицкой области, Черновцы ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ МЕТОДОМ УСЛОВНО-СЛЕДСТВЕННОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СОБЫТИЙ

В работе предложен алгоритм установления существования взаимосвязи между любыми социально-экономическими величинами. Алгоритм базируется на условно-следственном разложении событий. Он предполагает построение событий-моделей, использование двух классификаций – типов взаимозависимости между событиями и типов взаимосвязи между их признаками.

Ключевые слова: социально-экономическое событие, условно-следственное разложение события, взаимозависимость между событиями, взаимосвязь между величинами, ложная корреляция.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/6

References
  1. Dron’ V.S. Metod umovno-naslidkovogo rozkladu vstanovlennja vzajemozalezhnosti mizh social’no-ekonomichnymy podijamy / V.S. Dron’ // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2012. – № 3 (129). – S. 305–311.
  2. Dron’ V.S. Vstanovlennja pozytyvnoi’ ta negatyvnoi’ vzajemozalezhnosti mizh social’no-ekonomichnymy podijamy / V.S. Dron’ // Ekonomichnyj forum: [Nauk. zhurnal]. – 2012. – № 2. – S. 523–528.
  3. Davidovskyj Y.V. Problema prychynnosty v medycyne (etyologyja) / Y.V. Davidovskyj – M.: Gosudarstvennoe yzd-vo medycynskoj lyteraturы, 1962. – 176 s.
  4. Dron’ V.S. Vstanovlennja vzajemozv’jazku mizh social’no-ekonomichnymy velychynamy / V.S. Dron’ // Nauk.pr. Kirovograds’kogo nac. tehn. un-tu. – 2012. – Vyp.22, ch.II. – S.96–100.
  5. Instrukcija shhodo zapovnennja formy derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja №1-kb (misjachna) “Zvit pro vykonannja budivel’nyh robit” [Zatverdzhena nakazom Derzhkomstatu 09.10.2009 r. №375, zarejestrovano v Ministerstvi justycii’ Ukrai’ny 27.10.2009 r. za №984/17000] [Elektronnyj resurs] // Verhovna Rada Ukrai’ny [sajt “Zakonodavstvo Ukrai’ny”]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0984-09.
  6. Statystychnyj shhorichnyk Chernivec’koi’ oblasti za 2011 rik. – Chernivci: Golovne upravlinnja statystyky u Chernivec’kij oblasti, 2012. – 604 s.

Загрузить

  • pdf 157_31-35
    Размер файла: 699 kB Кол-во скачиваний: 312