Т. Трубник, канд. экон.наук, ст.преподаватель ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет”, Киев СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДИСПРОПОРЦИЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье предложен инструментарий диагностики нарушений в пропорциях секторального распределения. Система индикаторов направлена на выявление макроэкономических диспропорций и адаптирована под специфику структур по отраслевому, воспроизведенному, региональному и институциональному признакам. Выявлены основные секторальные диспропорции национальной экономики и приведены рекомендации по корректированию секторальной политики.

Ключевые слова: секторальная структура, диагностика диспропорций, мониторинг индикаторов, секторальные приоритеты.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/19

References
 1. Gerasimchuk Z.V. Regіonal’na polіtika stalogo rozvitku: teorіja, metodologіja, praktika : [monografіja] / Z.V. Gerasimchuk; Luc. nac. tehn. un-t. – Luc’k : Nadstir’ja, 2008. – 528 s.
 2. Ekonomіka Ukraїni pіslja krizi: orієntiri strategіchnih reform: analіt. dop. / [Zhalіlo Ja.A. ta іn.; za red. Ja.A. Zhalіla]; Nac. іn-t strateg. doslіd. – K. : NІSD, 2010. – 103 s.
 3. Kvasnjuk B. Strukturnaja perestrojka jekonomiki i ee resursy / B. Kvasnjuk // Jekonomika Ukrainy. – 2003. – № 11. – S. 18-28.
 4. Strategіchnі vikliki HHІ stolіttja suspіl’stvu ta ekonomіcі Ukraїni: [monografіja]: T. 3 : Konkurentospromozhnіst’ ukraїns’koї ekonomіki / za red. akad. NAN Ukraїni V.M. Gejcja, akad. NAN Ukraїni V.P. Seminozhenka, chl.-kor. NAN Ukraїni B.E. Kvasnjuka; Іn-t ekonomіki ta prognozuvannja Nac. akad. nauk Ukraїni, Ukr. forum. – K.: Feniks, 2007. – 555 s.
 5. Strukturnі zmіni ta ekonomіchnij rozvitok Ukraїni [Tekst] : [monografіja] / [Geєc’ V.M. ta іn.] ; za red. d-ra ekon. nauk L.V. Shinkaruk ; NAN Ukraїni, Іn-t ekonomіki ta prognozuvannja. – K.: [b. v.], 2011. – 696 s.
 6. Trubnіk T.E. Metodologіchnі aspekti statistichnogo analіzu rozvitku sektoral’noї strukturi nacіonal’noї ekonomіki / T.E. Trubnіk // Ekonomіchnij analіz: zb. nauk. pr. / TNEU. – Ternopіl’: Ekonomіchna dumka, 2012. – Vip. 10. – Ch. 2. – S. 76 – 82.
 7. Trubnіk T.E. Statistichnij analіz makroekonomіchnoї dinamіki ta galuzevih strukturnih zrushen’ za dopomogoju tablic’ “vitrati-vipusk” / T.E. Trubnіk // Strategіchnі naprjami rozvitku nacіonal’noї ekonomіki u postkrizovij perіod : zb. materіalіv Mіzhnar. nauk.-prakt. іnternet-konf., 2-3 kvіtnja 2012 r. L’vіv. – L’vіv: SPOLOM, 2012. – S. 48-55.
 8. Chuhno A.A. Postіndustrіal’na ekonomіka: teorіja, praktika ta їh znachennja dlja Ukraїni / A.A. Chuhno. – K.: Logos, 2003. – 631 s.
 9. 2012 Index of Economic Freedom [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/ index/country/ukraine.

Загрузить

 • pdf 157_98-102
  Размер файла: 677 kB Кол-во скачиваний: 996