С. Мицюк, канд. экон. наук, старший научный сотрудник Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина, В. Мегей, экономист, Киев, Украина СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В статье охарактеризовано современное состояние отношений между Украиной, Международным валютным фондом, Всемирным банком реконструкции и развития и сделано анализ тенденций развития сотрудничества с этими МФИ. Раскрыто проблемы в кредитовании, предложено меры по последующему усовершенствованию отношений с данными организациями.

Ключевые слова: международные финансовые институты, транш, стратегия сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/4

References
 1. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budgetary Code of Ukraine]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].
 2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro stratehiyu spivrobitnytstva z mizhnarodnymy finansovymy orhanizatsiyamy na 2006-2008 roky vid 20 chervna 2006 roku №844 [Enactment of Cabinet of Ministers of Ukraine On the strategy of cooperation with international financial organizations for 2006-2008 from June 20 2006, №844.]. (n.d.). uapravo. net. (2006, June 20): Retrieved from www. uapravo. net/data/base07/ukr07981.htm [in Ukrainian].
 3. Zakon Ukrayiny “Pro vstup Ukrayiny do Mizhnarodnoho valyutnoho fondu, Mizhnarodnoho banku rekonstruktsiyi ta rozvytku, Mizhnarodnoyi finansovoyi korporatsiyi, Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi rozvytku ta Bahatostoronn’oho ahentstva po harantiyakh investytsiy” pryiniatyi 1992 roku №33[The Law of Ukraine “On Ukraine’s accession to the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, the International Development Association and the Multilateral Investment Guarantee Agency” from 1992, №33]. (1992). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, p.474. [in Ukrainian].
 4. Bazylyuk, Ya.B. (2014). Priorytetni napryamy pidvyshchennya rezul’tatyvnosti spivrobitnytstva Ukrayiny z mizhnarodnymy finansovymy orhanizatsiyamy [Priority straight increasing the effectiveness of cooperation Ukraine with International Financial Organizations]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 1, 54-66 [in Ukrainian].
 5. Kozyuk V.V. (2010). Ekspansiya kredytu v systemi makrofinansovykh dysbalansiv [The expansion of credit in the financial system of macro imbalances]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 1, 54-65 [in Ukrainian].
 6. Ivanyts’ka, O.M., & Nevhad, H.Yu., & Balkova, I.M. (2014). Vplyv transhiv MVF na ekonomiku Ukrayiny [The impact on the economy tranches of IMF Ukraine]. Naukovyy visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriya “Ekonomika, pravo, politolohiya, turyzm” – Scientific Bulletin of the Institute of International Relations of NAU. A series of “Economics, law, political science, tourism, 4, (pp. 14-17) [in Ukrainian].
 7. Myroshnychenko, Yu.V. (2012). Kredytna zalezhnist’ ukrayins’koyi ekonomiky vid MVF [Credit dependence of the Ukrainian economy from the IMF]. Akademichnyy ohlyad – Academic Review, 1, 150-156 [in Ukrainian].
 8. Petryk, A., & Batkovs’kyy V.A (2014). Finansovi prohramy MVF dlya nadannya finansovoyi dopomohy krayinam [Financial program of IMF to provide financial assistance to countries]. Bulletin of the National Bank, 6 [in Ukrainian].
 9. Plotnikov O. V. Problemy optymizatsiyi vzayemovidnosyn Ukrayiny z mizhnarodnymy finansovymy orhanizatsiyamy [Optimization problem of Ukraine’s relations with international financial organizations], Aktual’ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn – Actual problems of international relations: Coll. Science. works; Kyiv national Taras Shevchenko University; Institute of International Relations, (Vol.1), (pp.21-25) [in Ukrainian].
 10. Derzhavnyy borh Ukrayiny: otsinka ryzykiv [The public debt of Ukraine: Risk Assessment ]. Nova Ukrayina. Instytut stratehichnykh doslidzhen – New Ukraine. Institute for Strategic Studies. (n.d.). newukraineinstitute.org. Retrieved from http://newukraineinstitute.org/new/572 [in Ukrainian].
 11. Informatsiyna dovidka shchodo istorii spivpratsi z Mizhnarodnym valyutnym fondom. Vid vid 23 travnya 2011. [Information certificate on the history of cooperation with the International Monetary Fund from 23d May 2011]. (n.d.). minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id=293456&catid=54623 [in Ukrainian].
 12. Internet portal I televiziynyy kanal of Espreso TV [Internet portal and TV channel of Espresso TV]. (n.d.). espreso.tv. Retrieved from http://espreso.tv/news/2015/11/02/derzhborg_ukrayiny_v_veresni_zrist_do_70_7_mlrd [in Ukrainian].
 13. Kredytnyy reytynh derzhanykh tsinnykh paperiv [The credit rating government securities.]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny -. The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. (n.d.). minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/news/view/kredytnyi-reitynh-derzhanykh-tsinnykh-paperiv?category=borg [in Ukrainian].
 14. Mekhanizm rozshyrenoho finansuvannya [The mechanism of the EFF]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny – The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. (n.d.). minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mehanizm-rozshirenogo-kredituvannja [in Ukrainian].
 15. Mizhnarodne reytynhove ahentstvo Moody’s pidvyshchylo uryadovyy reytynh emitenta Ukrayiny [International rating agency Moody’s raised the emitter rating of the government of Ukraine]. (n.d.). publicist.in.ua. Retrieved from http://publicist.in.ua/9535-mzhnarodne-reytingove-agentstvo-moodys-pdvischilo-uryadoviy-reyting-emtenta-ukrayini.html [in Ukrainian].
 16. Ofitsiynyy sayt informatsiynoho ahent stva “Dzerkalo tyzhnya” [Official website of the Information news agency Zerkalo Nedeli.]. (n.d.). dt.ua. Retrieved from http://dt.ua [in Ukrainian].
 17. Ofitsiynyy sayt Ministerstva Finansiv Ukrayiny [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. (n.d.). minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua [in Ukrainian].
 18. Ofitsiynyy sayt mizhnarodnoho Valyutnoho fondu [Official website of the International Monetary Fund]. (n.d.). imf.org. Retrieved from http://www.imf.org/external/index.htm
 19. Ofitsiynyy sayt Natsional’noho banku Ukrayiny [Official website of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/index [in Ukrainian].
 20. Ofitsiynyy sayt Svitovoho banku [Official website of the World Bank]. (n.d.). worldbank.org. Retrieved from http://www.worldbank.org.
 21. Partnerstvo Svitovy’j bank – Ukrayinaro Oglyad program v krayini [World Bank Partnership – Ukraine. Review of programs in Ukraine]. (n.d.). worldbank.org. Retrieved from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/ Ukraine-Snapshot-ukr.pdf
 22. Platonov, D.N. (2012) Kredytnaya lomka: nuzhni ly Ukrayne transhy MVF, chtobi spastysti ot holodnoho ob moroka [Kredytnaya breakdown: Do Ukraine need tranche of the IMF, Avto saved from hungry about]. Arhumenti y fakti, (n.d.). aif.ua. Retrieved from http://www.aif.ua/money/ economy/964640. [in Ukrainian].
 23. Ukrayina ta Svitovyy bank: dosvid ta perspektyvy spivpratsi [Ukraine and the World Bank: experience and prospects for cooperation.]. Materialy kruhloho stolu. Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen pry prezydentovi Ukrayiny – Materials of the round table. The National Institute for Strategic Studies about the President of Ukraine. (n.d.). niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/ articles/1584/ [in Ukrainian].
 24. Garcia G.G.H. (2013). International Monetary Fund, Handbook of Safeguarding Global Financial Stability: Political, Social, Cultural, and Economic Theories and Models, Issue 4, pp. 419-434. DOI: http://dx.doi.10.1016/B978-0-12-397875- 2.00033-7
 25. Coppola Damon P. (2011). Multilateral Organizations and International Financial Institutions, Introduction to International Disaster Management, Issue 2, pp. 549-639. DOI: http://dx.doi.10.1016/B978-0-12-382174-4.00010-0

Загрузить

 • pdf 177_4
  Размер файла: 366 kB Кол-во скачиваний: 836