Н. Сагалакова, канд. экон. наук, доц. Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, Украина КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Исследованы специфические характеристики непроизводственных процессов в сфере туризма. Проанализированы особенности процесса ценообразования на туристическом предприятии. Идентифицированы основные проблемы при внедрении модели формирования оптимальной цены на туристический продукт. Проведена классификация факторов ценообразования на туристическом предприятии. Дано интерпретацию основным типам неопределенных параметров, которые оказывают влияние на цену туристического продукта.

Ключевые слова: неопределенность; процесс ценообразования; туристический продукт; туристическое предприятие.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/7

References
 1. Mykhailichenko, H. I. (2012). Innovatsiinyi rozvytok turyzmu. Kyiv : KNTEU.
 2. Tkachenko, T. I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu.Kyiv : KNTEU.
 3. Mangion, M.-L., Durbarry, R., & Sinclair, M. T. (2005). Tourism competitiveness: price and quality. Tourism Economics, 11, 1, 45-68. DOI: http://dx.doi.org/10.5367/0000000053297202.
 4. Meyer, D. (2003). What Price Tourism? Development Policy Review, 21, 3, 383-387. DOI: http://dx.doi.org/1111/1467-7679.00216
 5. Ogonowska, M. (2011). Sustainable Tourism Products Distribution: Optimal Pricing and Branding Strategies, e- Review of Tourism Research, Texas A&M University, 9 (3), 96-106.
 6. Bohuslavskyi, O. (2014). Osnovni sposoby klasyfikatsii ta osoblyvosti zastosuvannia metodiv tsinoutvorennia v Ukraini. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 12 (165), 52-58. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/2.
 7. Cherep, A. V. (Ed.). (2011). Tsinoutvorenniayakosnovaefektyvnostifunktsionuvanniapidpryiemstvtachynnykpidvyshchenniadobrobutunaselennia. Zaporizhzhia : ZNU.
 8. Chornous, H., & Rybalchenko, S. (2015). Optymizatsiia tsinoutvorennia na osnovi modelei intelektualnoho analizu danykh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 7 (172), 52-58. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/172-7/7.
 9. Blyumin, S. L., & Shuykova, I. A. (2000). Modeli i metody prinyatiya resheniy v usloviyakh neopredelennosti.Lipetsk : LEGI.
 10. Voshchinin, A. P., & Sotirov, G. R. (1989). Optimizatsiya v usloviyakh neopredelennosti. Moskva-Sofiya : MEI, Tekhnika.
 11. Hlon, O. V., & Dubovoi, V. M. (2004). Modeliuvannia system keruvannia v umovakh nevyznachenosti. Vinnytsia : UNIVERSUM.
 12. Altunin, A. E., & Semukhin, M. V. (2000). Modeli i algoritmy prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh. Tyumen’ : TyumGU.
 13. Ermol’ev, Yu. M. (1976). Metody stokhasticheskogo programmirovaniya. Moskva : Nauka.
 14. Kofman, A. (1982). Vvedenie v teoriyu nechetkikh mnozhestv. Moskva : Radio i svyaz’.
 15. Yudin, D. B. (1979). Zadachi i metody stokhasticheskogo programmirovaniya.Moskva : Sov. radio.
 16. Yastremskiy, A. I. (1983). Stokhasticheskie modeli matematicheskoy ekonomiki. Kyiv : Vishcha shkola.
 17. Polyak, B. T., & Nazin, S. A. (2006). Otsenivanie parametrov v lineynykh mnogomernykh sistemakh s interval’noy neopredelennost’yu. Problemy upravleniya i informatiki, 1, 103-115.
 18. Vil’yams, N. N. (1976). Parametricheskoe programmirovanie v ekonomike. Moskva : Statistika.
 19. Vasil’ev, S. N., & Kotlov, Yu. V. (2006). Metody i algoritmy mnogokriterial’noy optimizatsii na osnove nestrogikh ranzhirovok al’ternativ po chastnym kriteriyam i opyt komp’yuternoy realizatsii. Problemy upravleniya i informatiki, 1, 28-38.
 20. Pryima, S. S. (2004). Model prohnozuvannia tsiny na osnovi nechitkoi lohiky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna, 33, 158-163.
 21. Ahafonova L. H., & Ahafonova, O. Ye. (2002). Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: Tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia.Kyiv : Znannia Ukrainy.
 22. Tormosa, Yu. H. (2001). Tsiny ta tsinova polityka. Kyiv : KNEU.
 23. Lyu, B. (2005). Teoriya i praktika neopredelennogo programmirovaniya.Moskva :
 24. Kolesnykov, O. V. (2010). Kyiv : TSUL.
 25. Vitlinskyi, V. V., & Verchenko, P. I. (2013). Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom. Kyiv : KNEU.
 26. Gorelova, G. V. (2013). Kognitivnyy podkhod k imitatsionnomu modelirovaniyu slozhnykh system. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki, 3, 239-250.

Загрузить

 • pdf 177_7
  Размер файла: 509 kB Кол-во скачиваний: 195