Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.

ISSN: 1728-3817 (general), 1728-2667 (print version), 2079-908X (electronic version)


1 2 3

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економікаце рецензований, цитований у міжнародних наукометричних базах науковий журнал, що видається щоквартально (4 рази на рік) і присвячений дослідженням в економічній сфері.

Журнал видається з 1958 року.

Атестовано
Внесено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) Наказом Міністерства освіти та науки України №409 від 17.03.2020

Зареєстровано
Державною реєстраційною службою України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19866-9666ПР від 29.04.13

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02 Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка

Це журнал відкритого доступу, що означає, що весь зміст вільно доступний безкоштовно для користувача або його / її установи. Всі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати , друкувати , шукати, або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-якої іншої законної мети, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора. Це, відповідно до визначення BOAI відкритого доступу.

Індексується в таких міжнародних наукометричних базах та депозитаріях:

  1. 2Ulrich’s Periodicals Directory,

  2. 3Google Scholar,

  3. 4RepEc,

  4. Index Copernicus (ICV 2020: 100.00),

  5. 6OCLC WorldCat,

  6. 7CrossRef,

  7. 8J-Gate,

  8. Microsoft Academic Search,

  9. 9Bielefeld Academic Search Engine (BASE),

  10. Registry of Open Access Repositories (ROAR),

  11. The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR),

  12. 11IDEAS,

  13. 112EconPapers,

  14. 12Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv,

  15. 13National Library of Ukraine Vernadsky

  16. Scopus (under evaluation),

  17. DOAJ

  18. ProQuest 

  19. 14CitEc

  20.  Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
  21. JIC Index (09/2017) = 0.340 (C group)
  22. Cabells Journal Whitelist
  23. ERIH PLUS

DOI префікс: 10.17721 (з 2013) 1232

“Вісник Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ЕКОНОМІКА “вітає рукописи, які відповідають загальним критеріям значимості в даній предметній області:

 • Оригінальні статті з фундаментальних і прикладних досліджень
 • Тематичні дослідження
 • Критичні відгуки, огляди, думки, коментарі та есе

Проблематика:

 • актуальні проблеми економічної теорії,
 • державне управління,
 • міжнародна економіка,
 • економіка підприємства,
 • менеджмент,
 • теорія фінансів,
 • банківської справи,
 • страхування,
 • статистики,
 • бухгалтерський облік та аудит,
 • безпека,
 • екологічна безпека,
 • економіко-математичне моделювання
 • інформаційні технології в економіці.

Запрошуємо науковців до співпраці!

Статті приймаються 3-ма мовами: українською, англійською та німецькою. Подання матеріалів допускається протягом усього року з періодом очікування публікації – до 6 місяців.

Статті необхідно надсилати на e-mail: bulletin.economics@gmail.com, bulletin.economics@knu.ua.

.

ESF AFawe