Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.

ISSN: 1728-3817 (general), 1728-2667 (print version), 2079-908X (electronic version)


12Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.це рецензований, цитований у міжнародних наукометричних базах науковий журнал, що видається з 2017 року раз на два місяці і присвячений дослідженням в економічній сфері.

Журнал видається з 1958 року.

Атестовано
Вищою атестаційною комісією Українию. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016

Зареєстровано
Державною реєстраційною службою України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19866-9666ПР від 29.04.13

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02 Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка

Це журнал відкритого доступу , щой означає, що весь зміст вільно доступний безкоштовно для користувача або його / її установи . Всі можуть читати , завантажувати , копіювати, поширювати , друкувати , шукати, або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-якої іншої законної мети , не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора. Це, відповідно до визначення BOAI відкритого доступу.

Індексується в таких міжнародних наукометричних базах та депозитаріях:

 1. 1РИНЦ (E-Library),

 2. Science Index,

 3. 2Ulrich’s Periodicals Directory,

 4. 3Google Scholar,

 5. 4RepEc,

 6. 5Socionet,

 7. Index Copernicus (ICV 2017: 100.00),

 8. CyberLeninka,

 9. 6OCLC WorldCat,

 10. 7CrossRef,

 11. 8J-Gate,

 12. Microsoft Academic Search,

 13. 9Bielefeld Academic Search Engine (BASE),

 14. Registry of Open Access Repositories (ROAR),

 15. The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR),

 16. 11IDEAS,

 17. 112EconPapers,

 18. CiteFactor (indexed),

 19. 12Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv,

 20. 13National Library of Ukraine Vernadsky

 21. Scopus (under evaluation),

 22. DOAJ

 23. ProQuest 

 24. 14CitEc

 25.  Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 26. JIC Index (09/2017) = 0.340 (C group)

 27. Cabells Journal Whitelist

DOI префікс: 10.17721 (з 2013) 1232

“Вісник Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ЕКОНОМІКА “вітає рукописи, які відповідають загальним критеріям значимості в даній предметній області:

 • Оригінальні статті з фундаментальних і прикладних досліджень
 • Тематичні дослідження
 • Критичні відгуки, огляди, думки, коментарі та есе

Проблематика:

 • актуальні проблеми економічної теорії,
 • державне управління,
 • міжнародна економіка,
 • економіка підприємства,
 • менеджмент,
 • теорія фінансів,
 • банківської справи,
 • страхування,
 • статистики,
 • бухгалтерський облік та аудиту,
 • безпека,
 • екологічна безпека,
 • економіко-математичне моделювання
 • інформаційні технології в економіці.

Запрошуємо науковців до співпраці!

Статті збираються щомісячно. Рукописи приймаються 4-ма мовами: українською, російською, англійською та німецькою. Приймаємо манускрипти на емейл visnuk.econom@gmail.com або через форму на сайті: http://bulletineconom.univ.kiev.ua

ESF AFawe