ПІДПИСАННЯ ТРИСТОРОННЬОЇ ЗЕРНОВОЇ УГОДИ ЯК РОЗВ’ЯЗАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ АГРОПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автори: М. Ситницький, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-0452-0404,
Д. Курінський, асп., ORCID ID: 0000-0001-9025-778X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Дослідження присвячено оцінюванню ефектів “зернової угоди” для розблокування експорту зернових сільськогосподарських культур у період збройної агресії росії*. На початку роботи проаналізовано наявний експортний потенціал до поширення воєнних дій на всій території України. Установлено, що показник експорту пшениці становить 12% всього світового експорту, 15-20% припадає на ячмінь і понад 50 % займаємо світового експорту соняшникової олії.
Експорт через морські порти забезпечував перевезення 5–6 млн тонн на місяць. Для розблокування трьох чорноморських портів на півдні України – “Одеса”, “Південний”, “Чорноморськ” – у Стамбулі 22 липня 2022 р. за участю офіційних представників України, Туреччини, та ООН підписано документ під назвою “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, або “зернова угода”. Поряд зі значними перевагами “зернової угоди” проаналізовано проблеми, що наявні для фермерів на сьогодні.
Зроблено комплексний висновок щодо корисності “зернової угоди” для України в частині того, що вона має значний економічний ефект, а також засвідчує, що таким договором продемонстровано всьому світу, що Україна є надійним партнером, який навіть в умовах війни намагається врятувати світ від голоду.

Ключові слова: зернова угода, воєнна агресія, експорт зернових, “зелений коридор”, морський порт, внутрішній ринок зерна.

Received: 23/10/2022
1st Revision: 08/11/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/8

Список використаних джерел

1. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК / [І. М. Демчак, О. О. Митченок, Г. В. Трофімова та ін.]. – К. : НДІ “Украгропромпродук-
тивність”, 2018. – 50 с.
2. Будзяк В. Зерновий експорт України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 4. С. 90–102. URL: http://zt.knute.edu.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=2706&catid=296&lang=en (Дата звернення: 22.10.2022)
3. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2018.
– № 5. – С. 5–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_5_3
4. Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. Ринок зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4.
С. 29–38. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029
5. Черчель В. Ю. Агроресурси і наукове моделювання виробництва 100 мільйонів тонн зерна / В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко // Зернові ку-
льтури. – 2020. – Т. 4. – № 1. – С. 53–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grcr_2020_4_1_9
6. Тарасенко Н. “Зернова угода” в оцінках політиків і експертів Україна: події, факти, коментарі. Інформаційно-аналітичний журнал.
2022. № 8. С. 15–25. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2022/Ukraine082022.pdf
7. Заїка С. О. Підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Україні / С. О. Заїка, Р. Р. Романова, В. О. Курган // Причорномор-
ські економічні студії. – 2018. – Вип. 25. – С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_10
8. Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство. Державна служба статистики України.
Офіційний веб-сайт. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ekonomichnastatistika/ekonomichna-diyalnist/silske-lisove-ta-ribne-gospodarstvo/1754-2-1-8-1-silske-gospodarstvo.html (Дата звернення: 22.10.2022)
9. Торік понад 10 % ВВП виробили у сільському господарстві – Лещенко. URL: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3400937-torikponad-10-vvp-virobili-u-silskomu-gospodarstvi-lesenko.html (Дата звернення: 04.08.2022)
10. Скільки зернових експортує Україна – Слово і діло. Аналітичний портал. Економіка. 22 лютого 2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/02/22/infografika/ekonomika/skilky-zernovyx-eksportuye-ukrayina (Дата звернення: 22.10.2022)
11. Державна служба статистики України. Статистичний збірник “Рослинництво України” 2020. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/
menu_u/cg.htm (Дата звернення: 22.10.2022)
12. Семенда Д. К., Семенда О. Вс., Семенда О. В. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 56–64. DOI:
10.32702/2306-6792.2021.1-2.56
13. Що відбувається в окупованих українських портах. Агро Тренд – аграрні тренди. URL: https://agrotrend.com.ua/shho-vidbuvayetsya-vokupovanyh-ukrayinskyh-portah/ (Дата звернення: 22.10.2022)
14. Ракетний удар по Одесі. Росія била “туди, де зерно”, проте у зерносховище не влучила. Ліга. Новини. URL: https://news.liga.net/ua/
politics/news/raketnyy-udar-po-odesse-rossiya-bila-tuda-gde-zerno-odnakopo-zernohranilischu-ne-popala (Дата звернення: 04.08.2022)
15. Ключові питання та відповіді про російську агресію. Міністерство закордонних справ України. Офіційний веб-сайт. URL: https://mfa.gov.ua/klyuchovi-pitannya-ta-vidpovidi-pro-rosijsku-agresiyu (Дата звернення: 22.10.2022)
16. Підписана у Стамбулі ініціатива щодо зерна підтримана ключовими союзниками України. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/
amp/rubric-economy/3534816-pidpisana-u-stambuli-iniciativa-sodo-zernapidtrimana-klucovimi-souznikami-ukraini-op.html (Дата звернення: 22.10.2022)
17. У Стамбулі підписали угоду про експорт українського зерна. ЗМІ повідомили деталі. Новини Суспільне. URL: https://suspilne.media/amp/263462-u-stambuli-uklali-ugodu-sodo-deblokadi-ukrainskih-portiv/ (Дата звернення: 22.10.2022)
18. Урожай зернових і олійних у 2022 році може бути наполовину менше за торішній. Моісєєв В. The Page (pg) 01.04.2022. URL:
https://thepage.ua/ua/economy/prognoz-urozhayu-zernovih-ta-olijnih-u-2022 (Дата звернення: 22.10.2022)
19. Заблоковані порти – не вирок. Куди Україна перенаправляє експортні потоки і що з цього виходить. Економічна правда. URL:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/11/686894/index.amp (Дата звернення: 22.10.2022)
20. Press conference by Charles Michel, President of the European Council. European Commission. URL: https://audiovisual.ec.europa.eu/
en/video/I-233347 (Дата звернення: 20.11.2022)

 

Завантажити