ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Л. Оліх, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-4365-8107
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: 

Cтаттю присвячено сучасним тенденціям упровадження новітніх технологій в управлінні, зокрема доцільності цифровізації управлінських процесів. Ідеться про один із важливих ресурсів, а саме – час. Наведено еволюцію підходів представників шкіл управлінської науки до часу та його значення в управлінському процесі. Представлено етапи становлення і формування тайм-менеджменту як самостійного наукового напряму та зазначено його важливість в управлінні сучасними компаніями. Узагальнено інструменти тайм-менеджменту. Виокремлено й охарактеризовано найбільш поширені комп’ютерні програми для формування і впровадження корпоративної системи тайм-менеджменту. Розкрито сутність їхньої роботи та наведено характерні ознаки, що підкреслюють їх основні переваги.

Ключові слова: тайм-менеджмент, корпоративний тайм-менеджмент, індивідуальний тайм-менеджмент, інстру-
менти тайм-менеджменту, час.

Received: 23/10/2022
1st Revision: 09/11/2022
Accepted: 29/11/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/6

Список використаних джерел

1. Зайченко С. (2018). ASANA. Сервіс, який зробить вашу роботу ефективнішою. URL: https://euprostir.org.ua/practices/134869 (дата звер-
нення: 01.08.2022)
2. MFlow. (2021). Що таке діаграма Ганта та як вона використовується у бізнес-плані. URL: https://monetary-flow.com/shto-take-dagramaganta-ta-yak-vona-vikoristovutysya-u-bznes-planuvann/ (дата звернення: 20.10.2022)
3. Asana (2022). The easiest way to manage team projects and tasks. URL: https://asana.com/product (дата звернення: 01.08.2022)
4. Atlassian (2022). Move fast, stay aligned, and build better – together. URL: https://www.atlassian.com/software/jira (дата звернення: 01.08.2022)
5. Basecamp (2022). The All-In-One Toolkit for Working Remotely. URL: https://basecamp.com/ (дата звернення: 14.01.2022)
6. Bigcommerce (2022). What Is Time Management Software? URL: https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-timemanagement-software/ (дата звернення: 29.11.2022)
7. Chang, J. (2021). 10 Chips for effective corporate time management. URL: https://financesonline.com/10-tips-effective-corporate-time-management/(дата звернення: 14.01.2022)
8. Clark, W. (1922). The Gantt Chart: A Working Tool of Management. New York: The Ronald Press Company.
9. Easyredmine (2022). Redmine Enterprise Solutions. URL: https://www.easyredmine.com/ (дата звернення: 01.08.2022)
10. Martin, L. M. (2021). 20 of the Best Time Management Tools. URL: https://biz30.timedoctor.com/time-management-tools/ (дата звернення
01.04.2022)
11. Martin, L., Rawson, R. (2022). Running Remote: Master the Lessons from the World’s Most Successful Remote-Work Pioneers. Nashville:
HarperCollins Leadership.
12. Meier, J. D. (2010). Getting results the agile way. Bellevue: Innovation Playhouse LLC.
13. Rampersad, H. K. (2003). Total Performance Scorecard: Redefining Management to Achieve Performance with Integrity. Massachusetts:
Butterworth-Heinemann, Business Books, Elsevier Science.
14. Ryba, J. (2022). Easy Redmine’s HelpDesk Modules Are All Your Customer Service Team Needs to Deliver Excellent Support. URL:
https://www.easyredmine.com/news/easy-redmine-s-helpdesk-modules-areall-your-customer-service-team-needs-to-deliver-excellent-support (дата звернення: 01.08.2022)
15. Todoist (2022). Organize your work and life, finally. URL: https://todoist.com (дата звернення: 01.08.2022)
16. Trello (2022). Trello helps teams move work forward. URL: https://trello.com/ (дата звернення: 01.08.2022)

 

Завантажити