Н. Мєдвєдкова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Розглянуто діючі бюджетні інструменти підтримки суб’єктів господарської діяльності в Україні. Узагальнено та проаналізовано досвід використання інструментів бюджетного стимулювання, а також обґрунтовано практичні рекомендації щодо їх застосування в Україні. Запропоновано напрями удосконалення бюджетних інструментів підтримки економіки в короткостроковій перспективі: реформування механізму державних гарантій; впровадження та розширення сфери бюджетного гранту; запровадження “податкових правил”, щоб обмежити надання державної підтримки для окремих галузей економіки; надання бюджетних субсидій на підтримку створення нових або збереження існуючих робочих місць.

Ключові слова: бюджетні інструменти, бюджетні гранти, бюджетні субсидії, державні гарантії, фіскальні правила.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/11

Надійшла до редколегії 20.0 1.15

References

1. Miarkovskyi A. Biudzhetna polityka yak skladova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. 2010. № 5. S. 5-15. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknteu_2010_5_2.pdf
2. Yefymenko T.І. Biudzhetna polityka Ukrainy v systemi instrumentiv konkurentospromozhnosti derzhavy,
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2008. №2. S. 42-51
3. Zatonatska T. H. Vplyv biudzhetnykh instrumentiv na investytsiini protsesy v Ukraini, Investytsii:
praktyka ta dosvid . 2008. №1. S.9–12.
4. Zatonatska T. H. Problemy ta perspektyvy formuvannia biudzhetnoho mekhanizmu stvorennia investytsiinykh
Protsesiv, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. 2010. Vyp. 21. S. 200–206.
5. Liutyi I. O. Kontseptsiia reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy ta konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky, Ekonomika Ukrainy. 2007. № 8. S.19–27.
6. Job Creation Grants, SBIR. Available at http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/smallbusiness-cents/job-creation-grants
7. Investment in Poland, KPMG. Available at http://www.kpmg.com/PL/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/2013/investment-in-poland-edition-2013.pdf
8. Doing business in France, Invest in France Agency. Available at http://www.invest-in-france.org/
us/business-environment/doing-business-in-france.html
9. Predprininmatelejj podderzhivajut grantami I bjudzetnymi subsidijami, Ministerstvo jekonomicheskogo razvitija Astrahanskoj oblasti. Available at http://www.astrobl.ru/news/72389
10. Investment Incentives, Czechinvest. Available at http://www.czechinvest.org/data/files/fs-04-investmentincentives-68-en.pdf
11. Polish Government Grants (2011-2020) European Alert, Deloitte. Available at http://www.deloitte.com/
view/en_PL/pl/services/tax/grantsandincentives/924fb6cf24aa0410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
12. Vydatky za funktsionalnoiu klasyfikatsiieiu vydatkiv ta kredytuvannia biudzhetu za 2010, 2011, 2012, 2013 roky, Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
doccatalog/list?currDir=146477
13. Vydatky za funktsionalnoiu klasyfikatsiieiu vydatkiv ta kredytuvannia biudzhetu za 2013 rik, Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=212666&&documentList_stind=21

Завантажити

  • pdf 167_11
    File size: 339 kB Downloads: 532