В. Веретнов, старший викладач Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Київ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЦЕДЕНТА, ПЕРЕСТРАХОВИКА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ

Економічна ефективність перестрахувальних операцій суттєво впливає на конкурентоспроможність цедента і перестраховика. Водночас конкурентоспроможність перестрахувальних операцій не завжди забезпечує економічну ефективність цедента і перестраховика. Дано визначення поняттю конкурентоспроможності перестрахувальних операцій. Виокремлено особливості конкурентоспроможності забезпечення перестрахувальних операцій цедента і перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку. Використання зазначених особливостей дозволяє не тільки поліпшити якість перестрахувального захисту, що позитивно впливає на фінансову стійкість цедента, але створити такі необхідні для успішної співпраці, добрі особисті та професійні стосунки між цедентом та перестраховиком.
Ключові слова: конкурентоспроможність, перестрахувальні операції, цедент, перестраховик.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/12
Надійшла до редколегії 03.0 1.15

References

1. Gerathewohl K. “Reinsurance Principles and Practice”, Volume 2, S.80,81.
2. Pikus R. 2013 “The theory and practice of efficient capital market hypothesis”. Visnuk Taras Shevchenko Kyiv
National University, s.5-7.
3. Grishin G., Pierce B. 2003 “Bringing the curtain down…and not before time”. Insurance in the Eastern Europe.
London. s.67.
4. Heilmann Wolf 1986 “Rudiger Rizikotheorie – rin Elfrnbeinturn der Versichern gswissenschaft”. Versicherngswissenschaft. S. 879.
5. Hergesell M. “Efficiency of Reinsurance as a Corporate Risk Management Tool” – report CEO ZAO Allianz of Third
Moscow Reinsurance Conference , 29-30.03.07. s.15
6. “Overview of Dynamic Financial Analysis”. The Dynamic Financial Analysis Committee of Casualty Actuarial Society,
1999. s.44.
7. Williams C.A. jr I in. “Principles of risk Management andinsurance”. T.2. Mavlem, Pensylwania, USA,.1981-1981. P.7.
8. “Solvency subcomemmittee”. Issues Paper. March 2000. p.12.
9. StandardonSupervisionofReinsurers. //International of Insurance Supervisors , Singapore, 2003. October. p. 65.
10. Pentikanen T., Bonsdorff H., Pesonen M, Rantala J., Ruohonen M. Insurance Solvency and Financial Strength.
FinnishTrainingandPublishingCo, Helsinki, 1989., p. 25.

Завантажити

  • pdf 168_12
    File size: 313 kB Downloads: 610