Л. Бунеску, канд. екон. наук, лектор Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЛАФФЕРА ДЛЯ КРАЇН БЕНІЛЮКСУ ПРОТЯГОМ 1995-2012 РОКІВ

Задача знаходження ставки податкового тягаря, яка генерує найбільший обсяг податкових надходжень, привертала увагу дослідників весь час. Закон дефіциту державних фінансових ресурсів по відношенню до державних витрат визначає постійний моніторинг еволюції біномінальних понять: фіскального тиску в порівнянні з податковими надходженнями. Добре відома крива Лаффера є найпростішим і практичним підходом. Мета цієї статті – визначити графічне представлення цієї кривої для Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Дослідження засноване на даних, наданих Європейською комісією протягом 18 років. Висновки для країн Бенілюксу посилаються на те, що оптимальне значення податкового тягаря дуже близьке до максимального податкового тягаря, що використовується ними (відмінності менше 1 відсотка), для Бельгії навіть дорівнює. Крім того, Люксембург і Бельгія розташовані в допустимій області цієї теорії, в той час як Нідерланди мають коливну позицію.
Ключові слова: фіскальний оптимум, податок, податкова політика.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/2
Надійшла до редколегії 15.05.15

References

1. Arnold Roger, Principles of Economics, 10th International Edition, Cengage Learning Publishing House, South West-ern, 2011, p. 246.

2. Arthur Laffer, The Laffer Curve. Past, Present and Future, 2004 – available at http://www.heritage.org /Research/ Taxes/bg1765.cfm.

3. Becsi Zsolt,The Shifty Laffer Curve, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 2000 – available at http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/becsi.pdf.

4. Bunescu L., Comaniciu C., Graphical analysis of Laffer’s theory for European Union member states, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2, 2013, p.17.

5. Dragota G., Chirculescu M.F., Analysis of the Tax Burden in Romania based on the Laffer Curve in the Period 1991-2009, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics, No. 1, 2012, p. 68, available at http://www.ann.ugal.ro/eco/Doc2012.1/Dobrota_Chirculescu.pdf.
6. European Commission, Taxation trends in the European Union, Bruxelles, 2014, Annexes.
calp7.pdf.HM. Treasury, Analysing the UK fiscal policy, London, 1999, p. 9, http://archive.treasury.gov.uk/pdf/1999/ anfis-

8. Lamb M. et. all, Taxation: an interdisciplinary approach to research, Oxford University Press, 2005.

9. Kovárník J. et al., The causalities of the tax incidence and the modeling of tax processes, Procedia Economics and Finance, Vol. 23, 2015, p. 1253 – 1259, doi: 10.1016/S2212-5671(15)00504-3.

10. Lhotak James, The Laffer Curve. Past, Present and Future, Walden University, 2011, available at http://proquest.umi.com/pqdlink?did=2443948541&Fmt=7&clientI d=79356&RQT=309&VName=PQD.

11. Sandmo A.,: Optimal taxation an introduction to the literature, Journal of Public Economics, No. 6, 1976, p. 37-54. 12. Smith Lisa, Laffer Curve Key To Ideal Tax Rate, 2008 – available at http://www.investopedia.com/ articles/08/laffer-

curve.asp.
13. Trabandt Mathias, Uhlig Harald, How Do Laffer Curves Differ Across Countries?, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, Number 1048, May 2012, available at: http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2012/1048/ifdp1048.pdf.

14. Trandafir A., Brezeanu P., Optimality of Fiscal Policy in Romania in Terms of Laffer Curve, Theoretical and Applied Economics, No. 8, 2011, p. 60, available at http://store.ectap.ro/articole/624.pdf.
15. http://ec.europa.eu/ European Commission.

Завантажити

  • pdf 171_2
    File size: 745 kB Downloads: 875