Ю. Вертакова, д-р екон. наук, проф. Південно-Західний державний університет, Курськ, Російська Федерація В. Плотніков, д-р екон. наук Санкт-Петербурзький державний економічний університет, Санкт-Петербург, Російська Федерація Ю. Положенцева, канд. екон. наук , доц. Південно-Західний державний університет, Курськ, Російська Федерація РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ: РОСІЙСЬКА І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів розвитку кластерних ініціатив територіальних економічних систем і держав-ного управління розвитком шляхом реалізації кластерної політики, орієнтованої на підвищення конкурентоспроможності територій. Проведено аналіз і порівняння російського та світового досвіду кластеризації регіональних економічних систем. Виявлено переваги і недоліки інструментарію кластерної політики. Запропоновано напрями вдосконалення кластерної політики в Росії.
Ключові слова: кластерна політика, кластерні ініціативи, інструменти управління, державне регулювання, регіональна економіка.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/3
Надійшла до редколегії 16.05.15

References

1. Babkin, A.V., Moshkov, A.A., Novikov, A.O., 2012. Analiz metodov i modelej ocenki innovacionnogo potenciala promyshlennogo klastera. Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Serija Jekonomicheskie nauki: 4 (151), pp. 84-90.

2. Vertakova, Yu.V., Polozhentseva, Yu.S., Hlynin, M.Yu., 2014. Formirovanie i razvitie promyshlennyh klasterov. Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa: 1 (27), pp. 92-99.
3. Risin, I.E., 2014. Regional’naja klasternaja politika: soderzhanie i mehanizm realizacii. Voronezh. 112 p.

4. Arimoto, Y., Nakajim, K., Okazaki, T., 2014. Sources of productivity improvement in industrial clusters: The case of the prewar Japanese silk-reeling industry. Regional Science and Urban Economics: 46, pp. 27-41.
5. Glaeser, E.L., Kerr, W.R., Ponzetto, G.A.M., 2010. Clusters of entrepreneurship. Journal of Urban Economics: 1 (67), pp. 150-168.

6. Hashino, T., Otsuka, K., 2013. Cluster-based industrial development in contemporary developing countries and modern Japanese economic history. Journal of the Japanese and International Economies: 30, pp. 19-32.
7. Kerr, W.R., 2010. Breakthrough inventions and migrating clusters of innovation. Journal of Urban Economics: 67, pp. 46-60.
8. Porter, M., 1990. The Competitive Advantage of Nations. London: McMillan. 273 p.

9. Vertakova, Yu.; Plotnikov, V., 2013. Theoretical aspects of considering the dynamic characteristics of socio-economic systems in the management of regional development. Regional Research of Russia: 1 (3), pp. 89-95.
10. Vertakova, Yu.V., Klevtsova, M.G., Polozhentseva, Yu.S., 2014. The Development of Regional Cluster-oriented Policy: Russian and Foreigen Practice. SGEM Conference on Political sciences law, finance, economics and tourism (Volume 1). Bulgaria, pp. 399-407.
11. Zhenshan, Y., Pu, H., Jianming, C., 2015. Economic clusters: A bridge between economic and spatial policies in the case of Beijing. Cities: 42, pp. 171-185.

Завантажити

  • pdf 171_3
    File size: 689 kB Downloads: 1757