І. Сбарцеа, канд. екон. наук, асист. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗЕЛЬ III У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЄВРОПИ

У цій роботі, яка є частиною більш великого дослідницького проекту, метою якого є очікування впливу Базель III на комерційні ба-нки в Румунії. Я вирішила проаналізувати реалізацію і перетворення нових міжнародних розсудливих вимог в європейські норми, які становлять особливий інтерес для Румунського банківського сектора. Я почала цей аналіз, виділяючи особливості європейського банківського сектора як в агрегованому вигляді, так і за допомогою прямого опитування, щоб пізніше виділити погляди європейських правил щодо розсудливого нагляду та відмінності з міжнародними правилами.
Ключові слова: CRD IV, вимоги до капіталу, нормативи ліквідності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/11
Надійшла до редколегії 15.05.15

References

1. Sbârcea, I.R. International Concerns for Evaluating and Preventing the Bank Risks – Basel I Versus Basel II Ver-sus Basel III, Procedia Economics and Finance, Volume 16, 2014, pg. 336-341, doi:10.1016/S2212-5671(14)00811-9.
2. NBR (2013) Cristian Ștefan, The New Regulatory Framework of the EU Banking System, Bucharest, 18 July 2013, http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=6885.

3. Iordan-Constantinescu, N. (2010), CRD IV – Implementation of the European Basel III requirements, Paneuropa Foundation, 2010.
4. ECB (2014) Banking Structures Report, October 2014, pp 12.
5. European Banking Federation (2011) – Update data – International Comparison of Banking Sectors, for the EU, Euro Area, UK, USA and Japan (2011) http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2014/03/factsfiguresshort-3.pdf.
6. World Bank Data, http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries.
7. Liikanen, E. and others (2012) Final Report of the High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussels, 2 october 2012.

8. ECB (2011), Kirchhof, J. , Implementation of Basel III in the euro area, Frankfurt, 5 september 2011.
9. http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable.pdf.
10. NBR (2013) Raport asupra stabilității financiare 2013, pp 159.
11. (2012) Final Report of the High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussels, 2 october 2012, pp 13.
12. NBR (2013) Bogdan Olteanu – “European construction. Banking and financial dimension”, Constanța 5 September 2013, http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=6885.

13. http://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf.
14. Härle, P., Erik Lüders, T. Pepanides, S. P., Poppensieker, T., Uwe, S. (2010) – Basel III and European banking: Its impact, how banks might respond, and the challenges of implementation, McKinsey Working Papers on Risk, Number 26, November 2010, pp. 4.

Завантажити

  • pdf 171_11
    File size: 817 kB Downloads: 972