М. Тихінделін, канд. екон. наук, асист., М.-Т.Бека, економіст Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ЯК ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ БРЕНДА ВПЛИВАЄ НА ПЕРЕВАГИ СПОЖИВАЧІВ

Метою роботи є порівняти особистості споживачів з сприймаємою індивідуальністю бренду і як це збільшує споживчы бренд-переваги. Для досягнення цієї мети, стаття в першій частині містить загальний огляд літератури з теорії поведінки споживачів і факторів впливу, конкретну концепцію про споживчы переваги і індивідуальності бренду. Друга частина описує використовувану методологію дослідження для досягнення мети статті. Результати основного дослідження підтвердили гіпотезу, що перетин особистості споживачів та індивідуальності бренду споживачі сприймають позитивно, що високо корелює з їх бренд вподобаннями.
Ключові слова: індивідуальність бренду, споживча поведінка, теорія рис, споживчі особистості.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/14
Надійшла до редколегії 15.05.15

References

1. Aaker, J.L.. Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research, 1997, Vol.34 (3). DOI: 10.2307/3151897.
2. Allport G., în Golu M. Fundamentele Psihologiei – Ed. a V-a, vol II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, p. 759.
3. Allport, G. W. în Cătoiu, I.; Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, Ed. a II-a, Editura Uranus, București, 2004, p. 75.
4. Azevedo, A.; Pessoa, F. Clothing Branding Strategies: Influence of Brand Personality on Advertising Response, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 2005, 4(3).

5. Allport G., în Zlate, M. (n.d.). Fundamentele psihologiei,.Editura Pro Humanitate, pg. 140.
6. Belk, R., W., în Cătoiu, I.; Teodorescu, N. Comportamentul consumatorului, Ediția a II-a, Editura Uranus, București, 2004, pg. 53.
7. Cătoiu, I., Teodorescu, N. Comportamentul consumatorului, Ediția a II-a, Editura Uranus, București, 2004, pg. 64.

8. Committee of Definitions, Ralph S. Alexander. Marketing definitions a glossary of marketing terms, American Marketing Associations. Chicago, 1969.
9. Golu M. Fundamentele Psihologiei – Ed. a V-a, vol, II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007,pg. 753.

10. Kao J. Is It A Foreign Product? A Scale to Classify Products In An Era Of Globalization”, Advances In Consumer Research, Vol. 31, 2004, pg. 689.

11. Kotler, P., Keller, L. K. Managementul Marketingului, Ediția a V-a, Editura Teora, 2008.
12. Kotler, P., Armstrong, G. Defining Marketing and the Marketing Process. in Principles of Marketing, 14th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012, pg. 20.

13. Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. Principles of Marketing, 5th Ed, Financial Times/Prentice Hall, 2008.

14. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. From Products to Customers to the Human Spirit. Marketing 3.0., New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2012.
15. Schiffman, L., G.; Kanuk, L., L. Consumer Behaviour, Second Edition, Pearson Education, 2012.

16. Solomon, M. R. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Upper Saddle River, N.J: Pearson/Prentice Hall, 2004.

17. Ueltschy L., C., Krampf, R. F. Cultural Sensitivity to Satisfaction and Service Quality Measures, Journal of Marketing Theory

Завантажити

  • pdf 171_14
    File size: 710 kB Downloads: 2442