І. Лютий, д-р екон. наук, проф., Д. Осецька, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі державного регулювання соціальних процесів у суспільстві. Визначено роль бюджетного впливу на соціальний розвиток суспільства.
Ключові слова: фіскальна політика, фіскальні інструменти, податкова політика, монетарна політика, бюджетні видатки, соціальні пріоритети, соціальний розвиток.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/6

References
 1. Fedosov V. M. Teoriya finansiv [Elektronnyy resurs]. / V.M.Fedosov – Rezhym dostupu: http:// pidruchniki.ws/18830517/finansi/neoliberalizm_finansovi_prioriteti.
 2. Zaytsev YU. K. Sotsializatsiya ekonomiky Ukrayiny ta systemna transformatsiya suspilstva: metodolohiya i praktyka / YU. K. Zaytsev. – K.: KNEU, 2002. – S.68.
 3. Analyz ékonomycheskykh system: osnovnye ponyatyya teoryy obshchestvennoho poryadka y polytycheskoy ékonomyky / pod obshch. red. A. Shyullera y KH.–H. Kryusselberha; per. s nem. – M.: ZAO Yzdatelstvo “Ékonomyka”, 2006. – S. 265.
 4. Byudzhetna polityka u konteksti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny: U 6 t. / Redkol.: M.YA Azarov (holova) ta in. – K.: NDFI, 2004. T. 2: Sotsialna spryamovanist byudzhetnoyi polityky / M.YA. Azarov, F.O. Yaroshenko, E.M. Libanova ta in. – 376 s.
 5. Pasichnyk YU. V. Byudzhetnyy potentsial ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini / YU. V. Pasichnyk / monohr. – Donetsk: TOV “Yuho-Vostok, Ltd”, 2005. – 642 s.
 6. Yuriy S. I. Suchasni tendentsiyi rozvytku yevropeyskoho opodatkuvannya ta novitnya paradyhma podatkovoyi polityky v Ukrayini / S. I. Yuriy, A. I. Krysovatyy, T.V. Koshchuk / monohraf. – Ternopil: TNEU, 2010. – 292 s.
 7. Buti M. Macroeconomic policy and Structural reform: a conflict between stabilization and flexibility / M. Buti, C. Martinez-Mongay, K. Sekkat, P. Van den Noord // Mometary and Fiscal Policies in EMV: Interections and Coordination / ed. by M. Buti. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 356 p.
 8. Dynamika podatkovoho navantazhennya v Ukrayini v konteksti podatkovoyi reformy / za red. T. I. Yefymenko, A. M. Sokolovskoyi. – K.: DNNU “Akademiya finansovoho upravlinnya”, 2013. – 492 s.
 9. Onorante L. Interaction of Fiscal Policies on Euro Area: How Much Pressure on the ECB / L. Onorante // EVI Working Papers. – 2006. – #2006/09. – P.28.
 10. Porivnyalna kharakterystyk zarobitnykh plat ta pensiy v Ukrayini u 2005-2013 rokakh [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://infolight.org.ua/content/porivnyalna-harakteristika-zarobitnih-plat-ta-pensiy-v-ukrayini-u-2005-2013-rokah.
 11. Libanova E. Komu vyhidni desheva robocha syla? [Elektronnyy resurs] / E. Libanova / – Rezhym dostupu: http://www.zn.ua/2000/2020/56547.
 12. Tropina V. B. Fiskalne rehulyuvannya sotsialnoho rozvytku suspilstva / V. B. Tropina: NDFI. – K., 2008. – 368 s.
 13. Yefymenko T. I. Osnovni napryamy transformatsiyi podatkovoyi systemy v Ukrayini // T. I. Yefymenko / Finansy Ukrayiny. – 2007. – №9. – S. 12.

Завантажити