Н. Дрозд, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються деструктивні прояви неформального сектору економічної діяльності на соціально-економічний розвиток країни. Доведено, що незважаючи

на тимчасовий позитивний вплив підвищення рівня часткової зайнятості серед некваліфікованих працівників та отримання цінових переваг, підприємства неформального сектору спричиняють набагато більші негативні ефекти, що проявляються у порушенні законів конкуренції, підвищенні податкового тягаря на офіційно влаштованих осіб та дестимулюючих факторах економічного зростання. Запропоновано комплексну програму, що може сприяти переведенню підприємств неформального сектора у офіційну економіку.
Ключові слова: офіційна економіка, неформальна економіка, негативний вплив неформального сектору, державна програма зменшення частки неформальної економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/10

References
  1. Main Problems Faced by those in the Informal Economy. Economy [Elektronnyy resurs] / Research of the World Bank. – 2013. [sayt]. – Rezhym dostupu: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/166856/UCMP/UCMP/ main_problems.html Nazva z ekrana. (in Eng.).
  2. Ordóñez L.J. Informal Sector, Productivity and Tax Collection [Elektronnyy resurs] / J. Leal Ordóñez. – 2010. – Rezhym dostupu: mpra.ub.uni-muenchen.de/26058/Nazva z ekrana. (in Eng.).
  3. Meghir C. Wages and informality in developing countries / C. Meghir, R. Narita, J.Robin [Elektronnyy resurs] // NBER working paper # 18347 [sayt]. – Rezhym dostupu: http://www.nber.org/papers/w18347.pdf?new_window=1 – Nazva z ekrana. (in Eng.).
  4. Farrell D. The Hidden dangers of the Informal Economy [Elektronnyy resurs] / D. Farrell. – 2004. – Rezhym dostupu: http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/the_hidden_dangers_of_the_informal_economy Nazva z ekrana. (in Eng.).
  5. Informal Economy. [Elektronnyy resurs] / Field study USA. – 2013. [sayt]. – Rezhym dostupu: http://fieldus.org/ projects/InformalEconomy.html Nazva z ekrana. (in Eng.).
  6. Tin’ova ekonomika: sutnist’, osoblyvosti ta shlyakhy lehalizatsiyi: Monohrafiya / Za red. d.e.n., prof. Varnaliya Z.S. – 2006. – 576 s. (in Ukr.).
  7. Baranovs’kyy O.I. Finansova bezpeka v Ukrayini (metodolohiya otsinky ta mekhanizmy zabezpechennya): Monohrafiya. – K.: KNTEU, 2004. – 759 s. (in Ukr.).
  8. Mazur I.I. Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka: Monohrafiya. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet”, 2006. – 239 s. (in Ukr.).

Завантажити