Ю. Петленко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНИ

У статті визначено економічний зміст та умови інституційного розвитку фінансового механізму вертикально-інтегрованих структур в Україні, розглянуто організаційні

форми вертикальної інтеграції та охарактеризовано їх вплив на розподіл майнової залежності між учасниками вертикально-інтегрованої структури на основі участі у власності. Розкрито роль фінансового механізму вертикально-інтегрованої компанії, визначено його роль у гармонізації взаємовідносин держави, власників, менеджерів і кредиторів, що сприяють економічному зростанню та високому рівню капіталізації. Відтак, вартість компанії необхідно розглядати як один з основних показників її ефективності, тому завдання визначення та управління вартістю відноситься до пріоритетних задач корпорацій.
Ключові слова: інституційний аналіз, фінансовий механізм, вертикальна інтеграція, корпоративна форма капіталу, фінансовий капітал, вартість компанії.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/14

References
  1. Borysov A.B. Bol’shoy эkonomycheskyy slovar’ / A.B. Borysov. – M.: Knyzhnыy myr, 2003. – 895 s. [Эl. resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%D4%C8%CD%C0%CD%D1%CE%C2 %DB%C9+%CC% C5%D5%C0%CD%C8%C7%CC.
  2. Kovalyuk O.M. Finansovyy mekhanizm orhanizatsiyi ekonomiky Ukrayiny (problemy teoriyi i praktyky) / O. M. Kovalyuk. – L.: Vydavnychyy tsentr L’vivs’koho natsional’noho un–tu im. Ivana Franka, 2002. – S.22.(396 s.).
  3. Myl’ner B.Z. Teoryya orhanyzatsyy: uchebnyk / B.Z. Myl’ner. – M.: YNFRA – M, 1999. – S. 86.
  4. Ihnatyuk A.I. Haluzevi rynky: teoriya, praktyka, napryamy rehulyuvannya: monohrafiya / A.I. Ihnatyuk. – K.: NNTs IAE, 2010. – S. 110.
  5. Van Khorn Dzh. Osnovy fynansovoho menedzhmenta: per. s anhl. / Dzh. Van Khorn, Dzh. Vakhovych. – 11–e yzd. – M.: Vyl’yams, 2001. – S. 846.
  6. Lyutyy I.O. Hroshi ta kredyt: pidruch. dlya stud. VNZ / I.O. Lyutyy, N.I. Versal’, O.V. Lyubkina, O.D. Rozhko; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – K., 2010. – S.39.
  7. Shelud’ko V. M. Finansovyy rynok: navch. posib. / V. M. Shelud’ko. – 2-he vyd., pererob. i dopov. – K.: Znannya – Pres, 2003. – S.41.
  8. De Soto E. Zahadka kapitalu. Chomu kapitalizm peremahaye lyshe na Zakhodi i nide bil’she / E. de Soto; per. z anhl. M. Klymchuk. – K.: Nika – Tsentr, 2009. – S.50.
  9. Zvit pro khid vykonannya “Derzhavnoyi prohramy pryvatyzatsiyi na 2000–2002 roky” u 2003 rotsi [El. resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.
  10. Zvit pro robotu Fondu derzhavnoho mayna Ukrayiny, khid ta rezul’taty vykonannya Derzhavnoyi prohramy pryvatyzatsiyi u 2012 rotsi [El. resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.

Завантажити