В. Шкутнік, д-р екон. наук, проф. Економічний університет м. Катовіце, Польща ДИНАМІКА БЕЗРОБІТТЯ В ГРУПІ НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС

У статті здійснено статистичне моделювання параметрів, які характеризують стан та тенденції розвитку ринку праці певних країн-членів ЄС, шляхом виявлення співвідношень між віком, статтю та періодом безробіття потенційного зайнятого. Особливу увагу приділено аналізу довгострокового безробіття через його соціальну специфічність. В роботі використано дані Євростату та регіональних статистичних центрів.

Ключові слова: Європейській Союз; безробіття; довгострокове безробіття.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/155-2/8

References
  1. Komunikat komsyi do parlamentu europeyskyehob radyb europyeys’koho komityetu ekonomichno-spolechneho oraz komitetu rehionuv:[zatverzhony na poshyednyenyu Komitetu Europyeyskyeho v Statburhb dnya 23.11. r. COM(2010) 682 versya ostatechna] [Elyektronichny zasub] // Ministerstvo Hospodarki: [teren]. – Dostemp: http://www.mg.gov.pl/ files/upload/8418/Umiejetnosci.pdf.
  2. Raport “Diahnoza spolеchna 2009: varunki i yakoshchch zhycha polyakuv” [Elyektronichny zasub] // Varshava: Rada monitorynhu Spolechnoho, Vуshcha Shkola Finansuv i Zazhondzhanya v Varshavye [plakat]. – E-mail. dane. – Dostemp: www.diagnoza.com/pliki/raporty/diagnoza_raport_2009.pdf.
  3. Rynki pratsy novykh pan’stv shlonkovskikh UE [Elyektronichny zasub] // rynekpracy.pl [plakat]. – E-mail. dane. – Dostemp: http://www.rynekpracy.pl/raporty_1.php/wpis.38.
  4. Eurostat. Statistics. Browse / Search [Elyektronichny zasub] // European Commission: [teren]. – Dostemp: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Завантажити