К. Кучеренко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ

Розглянута проблема впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду. Наводиться перелік ризиків, що впливають на процес формування туристичного бренда. Зазначено, що наведені ризики можуть носити як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Дані ризики є наслідком невизначеності, що впливають на розвиток туризму в кожному окремому географічному регіоні.

Ключові слова: бренд; ризик; невизначеність; туризм; чинники.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/18

References
 1. Polesskaya, O.P., Turizm v epokhu globalizatsii mirovoy ekonomiki. URL : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/ Economics/ 2_121440.doc.htm
 2. Afanas’ev, E., Brend kak faktor formirovaniya turisticheskogo obraza strany. URL : http://region-brand.ru/speaker/ item/94-shatalov
 3. Tikhonova, N.S., 2007. Brending territorii i otsenka ego effektivnosti. SPb., 19 p.
 4. Krivov, V., Problema riskov pri prinyatii upravlencheskikh resheniy / V. Krivov // Upravlenie riskom. – 2000. – №4. – S. 15-17. 5. Ivchenko, I. Yu., 2004. Ekonomicheskie riski : uch. posob. Kiev: Tsentr uch. l-ry, 304 p.
 5. Mantorova, Yu. K., 2007. Sotsial’no-innovatsionnoe upravlenie turizmom v dinamicheski razvivayushcheysya Rossii : diss…. kand. sots. nauk. Moskva, 155 p.
 6. Pankrukhin, A. P., 2006. Marketing territoriy. SPb.: “Piter”, 416 p.
 7. Veber, M., 1996. Osnovnye sotsiologicheskie ponyatiya. Zapadnoevropeyskaya sotsiologiya KhІKh – nachala XX vekov. Moskva, p. 455-491.
 8. Gurin, S. P., 2000. Marginal’naya antropologiya. Saratov : Izd. tsentr SGSEU 237 p.
 9. Merton, R., 1994. Yavnye i latentnye funktsii. V kn.: Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl’. Moskva: MGU, 496 p.
 10. Ovcharov, A., 2009. Turisticheskiy kompleks v Rossii: tendentsii i riski. Moskva: Izdatel’stvo: Infra-M, 280 p.
 11. Birzhakov, M.B., 2007. Ekonomicheskaya bezopasnost’ turistskoy otrasli. SPb.: Izdatel’skim dom Gorda, 386 p.
 12. Zorin, I.V.,2001. Menedzhment turizma: Turizm i otraslevye sistemy : uchebnik. Moskva: Finansy i statistika, 272 p.
 13. Chernikova, L.I.,2010. Strakhovanie i riski v turizme. Moskva: Akademiya, 160 p.

Завантажити