С. Бичкова, д-р екон. наук, проф. Державний університет управління, Росія ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ КРАЇН: МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ІНДИКАТОРІВ

На основі використання інформації ВЕФ, ПРООН, ОЕСР досліджені межстраноие відмінності за характеристиками освіти, що забезпечує конкурентоспроможність і рівень розвитку країн, сформовані групи країн ОЕСР та їх партнерів, значимо різняться за індикаторами рівня і якості освіти, вивчено становище Росії серед країн ОЕСР і БРІКС, сформульовані висновки про напрямки вдосконалення освітнього потенціалу країни.

Ключові слова: індекс глобальної конкурентоспроможності, тривалість навчання, якість освіти, рівень освіти, професійна освіта.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/1

References
  1. Agranovych M.L. Rossyjskoe obrazovanye v kontekste mezhdunarodnіh yndykatorov, 2009. Analytycheskyj doklad / M.L. Agranovych, G.S. Kovaleva, K.N. Polyvanova, A.V. Fateeva – M.: YF “Sentjabr'”, 2009. – 108 s.
  2. Bіchkova S.G. Regyonal’nіe razlychyja v urovne socyal’no – еkonomycheskogo razvytyja: vozmozhnosty statystycheskogo yzmerenyja / Ynnovacyonnoe razvytye еkonomyky Rossyy: regyonal’noe raznoobrazye: Shestaja mezhdunarodnaja nauchnaja konferencyja; Moskva, MGU ymeny M.V. Lomonosova, еkonomycheskyj fakul’tet; 17 – 19 aprelja 2013 g.: Sbornyk statej. Tom 1/ Pod red. A.A. Auzana, V.P. Kolesova.
  3. Doklad o razvytyy chelovecheskogo potencyala 2013. N’ju – Jork, PROON, 2013.
  4. The Global Competitiveness Report. 2013–2014 World Economic Forum. Geneva.
  5. E – Government Survey 2012. UN DASA, 2012/.
  6. Human Development Report 2011. 7. World economic forum, available at: http://www.weforum.org/gitr.
  7. OECD Better Life Index, available at: http://www.oecdbetterlifeindex.org/.

Завантажити

  • pdf 157_6-11
    File size: 791 kB Downloads: 348