О. Грішнова, д-р екон. наук, проф., С. Бех, економіст КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Обґрунтовано сутність соціальної відповідальності університету. Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в діяльності вітчизняних університетів. Визначено пріоритетні напрями розвитку соціальної від- повідальності навчальних закладів.

Ключові слова: соціальна відповідальність університету, якість освіти, оцінка рівня впровадження КСВ, карта інтересів стейкхолдерів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/2

References
 1. The official web-site of the European Commission//[Electronic source]. – Mode of availability: http://ec.europa.eu/index_en.htm.
 2. The official web-site of the World Business Council for Sustainable Development // [Electronic source]. – Mode of availability: http://www.wbcsd.org/home.aspx.
 3. Kerіvnitstvo іz sotsіal’noї vіdpovіdal’nostі (ISO 26 000), versіya 4,2 // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.dssu.gov.ua.
 4. R. Seminur Topal CSR in Universities Around the World// Discussion Papers in Social Responsibility. – 2009. – № 0902. – P. 2-23. Mode of availability: http://www.socialresponsibility.biz/discuss2.pdf.
 5. The official web-site of the University Of Chester // [Electronic source]. – Mode of availability:http://www.chester.ac.uk.
 6. The official web-site of the University of Phoenix // [Electronic source]. – Mode of availability: http://www.phoenix.edu.
 7. The official web-site of the University of Westminster//[Electronic source]. – Mode of availability: http://www.westminster.ac.uk.
 8. The official web-site of the The University of Sheffield // [Electronic source]. – Mode of availability:http://www.sheffield.ac.uk.
 9. Ofіtsіinii veb-portal KNU іmenі Tarasa Shevchenka// [Elektronii resurs] – Rezhim dostupu: http://www.univ.kiev.ua.
 10. Ofіtsіinii veb-portal Natsіonal’nii tekhnіchnii unіversitet Ukraїni “Kiїvs’kii polіtekhnіchnii іnstitut” // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://kpi.ua/
 11. Ofіtsіinii veb-portal Kharkіvs’kii natsіonal’nii unіversitet іmenі V.N. Karazіna // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.univer.kharkov.ua/.
 12. Ofіtsіinii veb-portal Natsіonal’nii unіversitet “Kiєvo-Mogilyans’ka akademіya”// [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ukma.edu.ua.
 13. Ofіtsіinii veb-portal Natsіonal’nii medichnii unіversitet іmenі O.O. Bogomol’tsya// [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://nmu.ua/.
 14. Ofіtsіinii veb-portal Natsіonal’nii unіversitet “L’vіvs’ka polіtekhnіka” // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://lp.edu.ua/.
 15. Ofіtsіinii veb-portal Kiїvs’kii natsіonal’nii ekonomіchnii unіversitet іmenі Vadima Get’mana // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://kneu.edu.ua/ua/.
 16. Ofіtsіinii veb-portal Kiїvs’kii natsіonal’nii torgovel’no-ekonomіchnii unіversitet // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.knteu.kiev.ua.
 17. Ofіtsіinii veb-portal Kiїvs’kii natsіonal’nii unіversitet tekhnologіi ta dizainu // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.knutd.com.ua/.
 18. Ofіtsіinii veb-portal Skhіdnoukraїns’kii natsіonal’nii unіversitet іmenі Volodimira Dalya // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.snu.edu.ua.
 19. Ofіtsіinii veb-portal Kiїvs’kii natsіonal’nii unіversitet budіvnitstva і arkhіtekturi // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.knuba.edu.ua/.
 20. Ofіtsіinii veb-portal Natsіonal’na akademіya upravlіnnya // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http:// http://new.nam.kiev.ua.
 21. Ofіtsіinii veb-portal Unіversitet KROK // [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.krok.edu.ua/ua/.
 22. Ofіtsіinii veb-portal Tsentr mіzhnarodnikh proektіv NDІ prikladnikh іnformatsіinikh tekhnologіi// [Elektronii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.euroosvita.net/index.php/ ?category=49&id=2656.
 23. QS Topuniversities // [Electronic source]. – Mode of availability: http://www.topuniversities.com/.
 24. Praktiki KSV v Ukraїnі 2012/ pіd red.. Saprikіnoї M.A.: Tsentr “Rozvitok KSV”, – K: 2012, 126 s.
 25. Bayura D.O. Sotsіal’na vіdovіdal’nіst’ yak іnstrument udoskonalennya korporatianogo upravlіnnya v Ukraїnі // Teoretichnі ta prikladnі pitannya ekonomіki. – 2011. – №27. – S. 204-210.
 26. Grіshnova O.A. Vzaєmozv’yazok tsіnnosteĭ lyudini ĭ tsіnnosteĭ organіzatsії v sistemі sotsіal’noї vіdpovіdal’nostі// Chernіgіvs’kiĭ naukoviĭ chasopis. Serіya 1, Ekonomіka і upravlіnnya. – 2011. – №2 (2). – S. 110-117.
 27. Ushakova N.M. Sotsіal’na vіdpovіdal’nіst’ VNZ yak sub’єkta rinku osvіtnіkh poslug. /Vchenі zapiski. – K.: Unіversitet “KROK”, vipusk 32/2, tom 1, 2012.
 28. Ushakova N.M. Proaktivna pozitsіya osvіti v realіzatsії sotsіal’noї vіdpovіdal’nostі // Vchenі zapiski. – K.: Unіversitet “KROK”. – Vip. 26. – T 1. – 2011. – S.134-141.

Завантажити