А. Колот, д-р екон. наук, проф. ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, Київ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

У статті обґрунтовано важливість використання міждисциплінарного підходу в економічних дослідженнях. Доведено, що міждисциплінарність у найширшому її розумінні – це тренд, проблема і завдання глобального характеру, яку актуалізує комплекс обставин, причин, які є багатоплановими, різновекторними і суперечливими. Визначено, що складовою методологічного, міждисциплінарного оновлення економічної науки має стати конструктивний синтез теоретичних досліджень у цій царині, який передбачає не просто міждисциплінарну кооперацію, а взаємозбагачення на методологічному рівні, формування системного, цілісного бачення економіки, проблем і суперечностей її розвитку.

Ключові слова: міждисциплінарний підхід, оновлення економічної науки, конструктивний синтез теоретичних досліджень, ускладнення економічно-соціальних проблем, цілісне осмислення економічних процесів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/3

References
  1. Kolot A. Rozvytok nauky pro pratsyu i sotsial’no-trudovi vidnosyny ta yiyi rol’ u pereformatyzatsiyi ta formuvanni suchasnoho ekonomichnoho myslennya / A. Kolot // Ukrayina: aspekty pratsi. – 2012. – # 6. – S. 3–10.
  2. Toffler Э. Tret’ya volna / Э.Toffler. – M., 2004.– S. 223–224.

Завантажити