М. Римкіна, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Важливою складовою управління підприємствами за теперішніх умов, що потребує подальшого детального дослідження, виступає зміна основних факторів виробничого процесу. Успішне ведення підприємницької діяльності все більшою мірою залежить від інтелектуальних можливостей, що втілюються у виробництві. При цьому на перший план виступають інтелектуальний, людський та соціальні капітали. Саме ці важелі на сьогодні формують надійний довгостроковий розвиток підприємства та конкурентоспроможність функціонування у світі та в Україні, зокрема.

Ключові слова: розвиток, соціально-економічний розвиток, принципи соціально-економічного розвитку підприємства, людський капітал, інтелектуальний капітал.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/15

References
  1. Соlетап J. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Partha Dasgupta, Ismail Serageldin. The World Bank. Washington, 2000. – 18 p.
  2. Lawrence G. McMillan. McMillan on Options //John Wiley & Sons, 2011 – 672 p.
  3. Bohatyrov I.O. Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva (za materialamy malykh pidpryiemstv meblevoi promyslovosti Ukrainy) [Tekst] : dys. kand. ekon. nauk: 08.06.01 / Bohatyrov Ihor Oleksandrovych ; Yevropeiskyi un-t finansiv, informatsiinykh system, menedzhmentu i biznesu. – K., 2004. – 249 s.
  4. Hrishnova O.A. Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky. – K.: T-vo “Znannia”, KOO, 2001. – 254 s.
  5. Zalutskyi V.P, Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstv na zasadakh lizynhu [Tekst] : dys. kand. ekon. nauk: 08.00.04 / Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2012.
  6. Lebedieva L. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok ta sposoby yoho vymiru // Konkurentsiia. Visnyk antymonopolnoho komitetu Ukrainy. №1(48), 2013. S. 54-59. – s.56.
  7. Ofitsiynyy sayt Yevropeys’koyi komisiyi iz statystyky. Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/index_en.htm
  8. Rohoza M. Ie. Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstv: mekhanizmy, modeli formuvannia ta orhanizatsiia protsesiv : monohrafiia / M. Ie. Rohoza, I. A. Senenko. – Poltava : PUET, 2013. – 99 s.
  9. Saprunova E.V. Sovershenstvovanie mehanizma social’no-jekonomicheskogo razvitija predprijatij shvejnoj promyshlennosti: dis. kand. jekon.nauk: 08.00.05 // Krasnodar, 2006. – 194s.
  10. Feshchur R.V., Tymoshchuk M.R. Upravlinnya sotsial’no-ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryyemstv// Nats. Un-t “L’vivs’ka politekhnika”, Un-t bankivs’koyi spravy NBU. # 657 (2010). – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/687/1/20.pdf

Завантажити