Є. Івохін, д-р фіз.-мат. наук, доц., Aлмодарс Баррак Субхі Kамл, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПРИКЛАД ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ОСНОВІ ЗАДАЧІ ПРО РЮКЗАК

У цьому дослідженні розглянуто застосування классической задачи 0-1 ранце с одним ограничением для розв’язання задачі вибору пакетів телевізійної реклами у критичні періоди трансляцій, таких як прайм-тайм новини, новини між продовженнями, у перервах новин та у години пик за допомогою програмного забезпечення WINQSB. Сформульовано проблему постоптимального дослідження розв’язків задачі оптимального вибору телевізійної реклами за обсягом часу, відведеному кожній групі об’яв.

Ключові слова: реклама, цілочисельне програмування, задача про рюкзак, нечітке лінійне програмування, аналіз чутливості.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/159-6/3

References
  1. Dantzig, G.B., 1957. Discrete Variable Extreme Problems. Operations research, 5, pp.266-277.
  2. Sinha, A. and Zoltners, A.A., 1979. The multi-choice knapsack problem. Operations Research, 27, pp.503-515.
  3. Nauss, R.M., 1978. The 0-1 knapsack problem with multi-choice constraint. European journal of Operations Research,2, pp.125-131.
  4. Laport, G., 1992. The Vehicle Routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. European journalof Operations Research, 59, pp.345-358.
  5. Kolesar, P.J., 1967. A branch and bound algorithm for knapsack problem. Management science,13, pp.723-735.
  6. James, K.H., 2000. Computing True Shadow Prices in Linear programming. INFORMATICA, V.11, No.4, pp.421-434.
  7. Amposah, S.K., Oppong, E.O., and Agyeman, E., 2011. Optimal television adverts selection case study: Ghana television. Research journal of information technology, 3(1), pp. 49-54.
  8. Ivokhin E.V., Almodars Barraq Subhi Kaml, 2013. Single-Objective Linear Programming Problems With Fuzzy Coefficients and Resources. Computational and Applied Math., N2, pp. 117-125.
  9. Zimmermann H.J., 1978. Fuzzy programming and linear programming with several objective functions. Fuzzy Sets and Systems, 1, pp.45- 55.

Завантажити