Т. Нагачевська, канд.екон. наук, доц., В. Захарченко, студ. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТІ БІЗНЕС-АНГЕЛІВ

Проблема залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України та диверсифікація форм міжнародного інвестування є актуальною з огляду нагальних потреб здійснення інноваційного розвитку, технологічного переозброєння та посилення конкурентоспроможності на світовому ринку українських аграрних підприємств. Розкрито стан та проблеми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України. Виявлено, що рівень залучення прямих іноземних інвестицій в сільське господарство України та в цілому у вітчизняний АПК не відповідає його потребам та інвестиційному потенціалу. Визначено фактори інвестиційної привабливості сфери АПК, що включають в себе наступні: висока родючість ґрунтів і сприятливі погодні умови для вирощування сільськогосподарських культур; високі експортні можливості; висока дохідність українських аграрних компаній та наявність резервів її підвищення; недооціненість активів та невисока капіталізація українських компаній; сприятливий податковий режим для агровиробників. Запропоновано відображати ці фактори в інвестиційних пропозиціях та проектах, які вітчизняні аграрії презентують потенційним іноземним інвесторам. Визначено напрямки державної інвестиційної політики в аграрному секторі з метою консолідації ресурсної бази та джерел фінансування. Обґрунтовано пропозиції щодо розширення механізмів фінансування інвестиційних проектів в аграрному секторі за участю міжнародних інвесторів, у тому числі бізнес-ангелів. Розкрито економічну доцільність залучення венчурного капі- талу та бізнес-ангелів для фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств. Охарактеризовано ключові вимоги та етапність отримання фінансування від міжнародної асоціації бізнес-ангелів.

Ключові слова: залучення іноземних інвестицій, аграрний сектор економіки України, інвестиційна привабливість, механізми фінансування інвестиційних проектів, венчурне фінансування, міжнародне інвестиційне співробітництво.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/159-6/7

References
 1. Agriculture. Industry overview. By Deloitte. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://investukraine.com/wpcontent/uploads/2011/10/Agri_www.pdf.
 2. Opportunities of Ukrainian agriculture. Presentation. By Oleg Nivievskyi and Anna Kuznetsova. KSE Alumni Congress, May 25, 2012 [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.kse.org.ua/ru/search/?q= Opportunities+of+Ukrainian+agriculture.
 3. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players (EBAN) [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.eban.org/.
 4. Vedennia ahrarnoho biznesu v Ukraini. 2013 rik. Ukrainskyi klub ahrarnoho biznesu [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://apd-ukraine.de/wp-content/uploads/2012/12/Doing2013_1_for-web.pdf.
 5. Kovalishyn P. Instytut “Biznes-anheliv” u SSHA ta Evropi. Suchasnyi stan.//Ekonomist. – 2010 rik. – №8. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekonomist/2010_8/52-55.pdf.
 6. Desiak S. Neformalnyi rynok venchurnogo kapitalu: biznes-anhely [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ek-ua.com/business-angels.htm.
 7. Nimetsko-ukrainskyi ahropolitychnyi dialoh.// Ohliad ahrarnoho zakonodavstva. Vypusk №7/2013. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://apd-ukraine.de/wp content/uploads/2013/09/APD_LR_7_2013_ukr.pdf.
 8. Silske hospodarstvo Ukrainy // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Zovnishnia torhivlia tovaramy ta posluhamy // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Завантажити

 • pdf 159_36-42
  File size: 311 kB Downloads: 1075