В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченко, Київ СТРУКТУРА ТОРГОВЕЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗОНАХ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

В статті розглянуто різні моделі угод про вільну торгівлю (УВТ) та зон вільної торгівлі (ЗВТ), визначено комплексний підхід до їх структури та результатів в умовах нестабільного глобального економічного середовища. Здійснено типологізацію моделей зон вільної торгівлі та результативності основних типів та видів фінансових зв’язків між країнами. Обгрунтовано підходи до визначення результативності зон вільної торгівлі. Встановлено, що для УВТ транзитивних економік характерним є концентрація торговельних потоків учасників, тоді як фінансові та інвестиційні зв’язки здійснюються переважно з розвинутими країнами. Визначено основні напрямки підвищення результативності фінансових зв’язків в зонах вільної торгівлі.

Ключові слова: угоди про вільну торгівлю, зони вільної торгівлі, міжнародні торговельні потоки, міжнародні фінансові зв’язки, міжнародний рух капіталу, банківська інтернаціоналізація.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/162-9/4

References
 1. ПлатіжнийбалансізовнішнійборгУкраїни 2013 рік.– НаціональнийбанкУкраїни, 2014. http://www.bank.gov.ua/ Balance/PB/2012/aPB_2013.pdf.
 2. Baldwin,, R. (ed.), The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects. / R.Baldwin – London: CEPR – 2009.
 3. Baier, S., Bergstrand, J.Do free trade agreements actually increase members’ international trade? / S.Baier, J.Bergstrand // – Journal of International Economics – 2007 – No. 71 (1), – P.72–95.
 4. Bhagwati, J. Termites in the Trading System. How Preferential Agreements Undermine Free Trade. /. J.Bhagwati – Oxford, Oxford University Press, 2008.
 5. Cheong D. Methods for Ex Post Economic Evaluation of Free Trade Agreements./ D. Cheong // – ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. – Asian Dvelopment Bank, 2010.
 6. International Monetary Fund. World Economic Outlook Update. January 2012. – IMF, Washington, 2012 – www.imf.org/weo/2012.
 7. IMF International Financial Statistics. – Washington, International Monetary Fund. – Mode of access: http://www.imfstatistics.org/imf/
 8. Karacaovali, B., Limao, N. The clash of liberalizations: preferential vs. multilateral trade liberalization in the European Union./ B.Karacaovali, N.Limao.// – Journal of International Economics, – 2008, No. 74(2). – P. 299-327.
 9. Mayda, A., Steinberg, C. Do South-South Trade Agreements Increase Trade? Commodity-Level Evidence from COMESA /A.Mayda, C.Steinberg.// – IMF Working Paper,- 2007, No. 07/40.
 10. Nilsson, L., Matsson, N. Truth and Myths about the Openess of EU Trade Policy and the Use of Eu Trade Preferences./ L.Nilsson, N.Matsson// – Brussels, European Commision Directorate Genaral for Trade Working Paper – 2009.
 11. UNCTAD Trade and Development Report 2007: Regional cooperation for development’ – Geneva, UNCTAD, 2007
 12. World Bank Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism and Development. – Washington, World Bank – 2005.

Завантажити