Н. Данилова, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗМІНА ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті досліджено сучасні тенденції системи світового енергозабезпечення, виявлено фактори впливу на зміну політики державного регулювання енергетичної сфери Європейського Союзу, зокрема, щодо розвитку ринку відновлюваних джерел енергії. Наведено механізм впливу суб’єктів ринку на розвиток альтернативної енергетики ЄС в умовах посилення міжнародної конкуренції.

Ключові слова: енергетичні ресурси; державне регулювання ринку альтернативної енергетики; ринок альтерна- тивної енергетики.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/162-9/9

References
  1. Sledz S. National alternative industry: to be or not to be? / S. Sledz // Weekend Mirror: Ukraine – 2013. – №42.– [Електроннийресурс].– Режимдоступу: http://gazeta.zn.ua/business/otechestvennaya-industriya-po-proizvodstvuoborudovaniya-dlya-alternativnoy-energetiki-byt-ili-ne-byt-_.html?page=2&items=20.
  2. William Pentland World’s Most Innovative Clean-Energy Companies / Pentland W. // Forbes – Oct 22, 2014 – [electronic resource]. – Mode of access: http://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/10/26/worlds-most-innovativeclean-energy-companies.
  3. The official web-site of the European commission. Renewable energy in the EU28 Share of renewables in energy consumption up to 14% in 2012 / Eurostat News Release – 37/2014 – 10 March 2014 – [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-10032014-AP/EN/8-10032014-AP-EN.PDF.
  4. Hmelnickiy L. Use of renewable energy sources as a mechanism to overcome the imbalances of macroeconomic development / L. Hmelnickiy // Regional Energy Problems. – 2010 – № 3 – p. 25-34.

Завантажити