А. Козлова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИЙ АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

В статті визначені чинники впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки. Досліджено основні технологічні імперативи агросектору в системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано стратегічні пріоритети міжнародного аграрного сектора, що включає фінансово-кредитне забезпечення, правовий аспект, процеси інтеграції та формування організаційної структури.

Ключові слова: аграрний сектор, активізація інноваційної діяльності, нові технології, кон’юнктура ринку продукції агробізнесу.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/162-9/10

References
  1. Bazylevych V.D., Ylyn V.V. Philosophy of Economics. History / V. Bazylevych, V. Ylyn. – K.: Knowledge; Moscow: Ribary, 2011. – 927s.
  2. Kanischenko O.L. International marketing in the activities of Ukrainian enterprises: – K.: Znannya, 2007. – 446 s.
  3. Starostina A.O. Marketing / A.O. Starostina, N. Honcharova, EV Krykavskyy. – K.: Znannya, 2009. – 1070 s.
  4. Fedulova L.I. Innovative development industry in Ukraine: Trends and patterns / LI Fedulova / / Actual problems of economy. – 2007. – № 3 (69). – P. 82-84.
  5. Aubert J-E. Innovation Policy for the Developing World / J-E. Aubert // Special Report of The World Bank. – The World Bank, 2013. – P. 7-9.
  6. Lederman D. Innovation and Development around the World, 1960-2000 / D. Lederman, L. Saenz // World Bank Policy Research Working Paper 3774. – The World Bank, 2013. – 35 p.

Завантажити