Л. Молдаван, д-р екон. наук, проф., заслужений економіст України, головний науковий співробітник відділу форм та методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Київ АГРОЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, продовольча безпека, екологія сільськогосподарських угідь, ощадливе землеробство, еколого-соціо-економічна модель.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/9

References
  1. Journal officiel des Communautes europeenes. – Brussel, 1985.
  2. Code rural. Ioi d’orientation agricole no 99-574, 1999.
  3. Contrat territorial d’exploitation (CTE). – Dictionnaire Permanent Entreprise Agricola. – Fenillets 130. – mars 2002.
  4. Isabel Conturier. “La multifonctionnalite et la notion de produit agricole”. – Revue de droit rurale. – no 317, novembre. – 2011.
  5. Tarariko Yu.O. “Sy’stemy’ bioenergety’chnogo agrarnogo vy’robny’cztva”. – Naukove vy’dannya. – K. : Vy’d-vo “TOV DIA”. – 2009.

Завантажити