В. Шелудько, канд. техн. наук, доц., В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

Стаття присвячена аналізу структури та особливостей розвитку світового ринку похідних цінних паперів. Досліджено історію формування світового ринку деривативів. Визначено сутність, призначення та переваги використання похідних цінних паперів, а також їх роль на сучасному світовому ринку цінних паперів. Розглянуто класифікацію фінансових деривативів. Проаналізовано продуктові лінії фінансових деривативів. Досліджено регіональну структуру світового біржового ринку похідних цінних паперів та динаміку світового ринку деривативів. Надано порівня- льну характеристику обсягів та структури біржового та позабіржового ринків деривативів. Проаналізовано динаміку світових ринків процентних деривативів та валютних деривативів, а також досліджено їх структуру. Визначено основні тенденції розвитку сучасного світового ринку похідних цінних паперів.

Ключові слова: ринок цінних паперів, світовий ринок деривативів, процентні деривативи, валютні деривативи, продуктові лінії деривативів, біржовий та позабіржовий ринки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/15

References
 1. Cinni papery: [pidruchnyk] / [V.D.Bazylevych, V.M.Shelud’ko, N.V.Kovtun ta in.]; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannja. 2011. – 1094 s.
 2. Sheludko V.M. Finansovyj rynok: [pidruchnyk] / V.M. Sheludko. – 2-ge vyd. – K.: Znannja, 2008. – 535 s.
 3. Prymostka L.O. Finansovi deryvatyvy: analitychni ta oblikovi aspekty: [monografija] / L.O. Prymostka. – K.: KNEU, 2001. – 263 s.
 4. Feldman A.B. Proizvodnye finansovye i tovarnye instrumenty [tekst] / A.B. Feldman. – M.: Finansy i statistika, 2003. – 304 s.
 5. Hall Dzh.K. Opciony, fjuchersy i drugie proizvodnye finansovye instrumenty [tekst] / Dzh.K. Hall. – Moskva: Izd. dom “Viljams”, 2008. – 1044 s.
 6. Foundations of Financial Markets and Institutions / [F.J. Fabozzi, F.P. Modigliani, F.J. Jones]. – 4 edition. – NewYork: Prentice Hall, 2009. – 696 p.
 7. Triennial and semiannual surveys: OTC derivatives statistics [On-line] // Bank for International Settlements: [webpage]. – Access at: http://www.bis.org/publ/otc [cit.: 05. 10. 2014].
 8. Derivatives Market Surveys [On-line] // World Federation of Exchanges & International Options Market Association: [web-page]. – Access at: http://www.world-exchanges.org/files/statistics [cit.: 07. 10. 2014].
 9. Burenin A.N. Fjuchersnye, forvardnye i opcionnye rynki [tekst] / A.N. Burenin. – M.:Trivola, 1994. – 232 s.
 10. Glushhenko S.V. Kredytnyj rynok: instytuty

Завантажити

 • pdf 163_81-87
  File size: 339 kB Downloads: 1791