А. Залєвська-Шишак, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ В УМОВАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті розкрито сутність і значення природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку. Розглянуто механізми використання природно-ресурсного потенціалу України. Встановлено, що платежі за користування природними ресурсами – це один з найважливіших компонентів економічного механізму природокористування. Досліджено особливості чинного законодавства щодо встановлення плати за природокористування та обґрунтовано необхідність створення ефективного інституційного забезпечення стосовно контролю податкових органів за стягуванням платежів за природні ресурси та їх оцінка.

Ключові слова: економічна оцінка природних ресурсів, природоресурсні платежі, земельна рента, земельні ресурси, пропозиція землі, попит на землю, диференційна рента, енергетична оцінка природних продуктивних сил.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/5

References
  1. Zakon Ukrayiny’ “Pro oxoronu navkoly’shn’ogo pry’rodnogo seredovy’shha” [Elektronny’j resurs] / Verxovna Rada URSR; Zakon vid 25.06.1991 # 1264-XII; iz zminamy’ vid 18.11.2012. – Elektronni dani. – Rezhy’m dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
  2. Zalyevs’ka-Shy’shak A. D. Osnovni napryamy’ derzhavnogo regulyuvannya oxorony’ dovkillya ta racional’nogo vy’kory’stannya pry’rodny’x resursiv v Ukrayini / A. D. Zalyevs’ka-Shy’shak // Naukovy’j chasopy’s NPU imeni M.P. Dragomanova. Seriya 18: Ekonomika i pravo: zb. nauk. pr. – 2014. – Vy’p. 25. – S.46-54.
  3. Zalyevs’ka-Shy’shak A. D. Vazheli derzhavnogo regulyuvannya pry’rodooxoronnoyi diyal’nosti yak osnova ekonomichnoyi bezpeky’ v Ukrayini. / A. D. Zalyevs’ka-Shy’shak // Strategichni priory’tety’ zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky’ Ukrayiny’: zb. materialiv naukovogo-prakty’chnogo kruglogo stolu (27-28 veresnya 2012 r., m. Feodosiya). – Feodosiya: Vy’d-vo “Ky’yivs’ky’j universy’tet ry’nkovy’x vidnosy’n”, 2012. –106 s. – S. 58 – 62.
  4. Kempbell R. Makonell, Stenli L. Bryu. Anality’chna ekonomiya.Pry’ncy’py’, problemy’ i polity’ka.Mikroekonomika. – L.: “Prosvita”, 1999.
  5. Stiglicz Dzh. Ekonomika derzhavnogo sektora. – K.: Osnovy’, 1998. – 854 s.

Завантажити