О. Михальська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих ви- трат за “центрами відповідальності”, що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих витрат, в якості об’єкта обліку кожного окремого “центру відповідальності”, допоможе вдосконалити весь комплект облікових робіт з документального оформлення витрат, оцінки використовуваної сировини та інших матеріалів, списання витрат з оплати праці з відрахуваннями на соціальні заходи, списання амортизації в умовах сезонного характеру виробництва, розподілу послуг допоміжного і обслуговуючих підрозділів та загальновиробничих витрат. Тому, на підставі критичної оцінки діючого порядку обліку витрат, який склався на олійно-жирових підприємствах України, в статті пропонується детально дослідити ці питання.

Ключові слова: “центри відповідальності”, оцінка сировини, оплата праці, амортизація, послуги обслуговуючих підрозділів, загальновиробничі витрати.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/7

References
 1. Metody’chni rekomendaciyi N 47 – Metody’chni rekomendaciyi z formuvannya sobivartosti produkciyi (robit, poslug) u promy’slovosti, zatverdzheni nakazom Derzhavnogo komitetu promy’slovoyi polity’ky’ Ukrayiny’ vid 02.02.01 N 47 [Elektronny’j resurs]. – P(S)BO 16 – Polozhennya (standart) buxgalters’kogo obliku 16 “Vy’traty'”, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny’ vid 12.09.2013 [Elektronny’j resurs].
 2. Metody’chni rekomendaciyi z planuvannya, obliku i kal’kulyuvannya sobivartosti produkciyi (robit, poslug) sil’s’kogospodars’ky’x pidpry’yemstv: Nakaz Ministerstva agrarnoyi polity’ky’ vid 18.05.01r. # 132, iz zminamy’ i dopovnennyamy’, vneseny’my’ nakazamy’ Ministerstva agrarnoyi polity’ky’ vid06.12.01 # 355 ta vid 25.11.02 r. # 362 [Elektronny’j resurs].
 3. P(S)BO 9 – Polozhennya (standart) buxgalters’kogo obliku 9 “Zapasy'”, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny’ vid 12.09.2013
 4. Andrijchuk R.V. Metody’chni pidxody’ do analizu rentabel’nosti ta bezzby’tkovosti vy’robny’cztva produkciyi j opty’mizaciyi yiyi asorty’mentu / R.V. Andrijchuk // Ekonomika APK. – 2007. – # 5. – S. 133-140.
 5. Bazy’levy’ch V. Sovremennaya эkonomy’cheskaya teory’ya: v poy’skax novoj parady’gmы / V.D.Bazy’levy’ch // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika.- 2013. – # 146. – S. 5-7.
 6. Golubnicha G. Capital movement as a factor of accounting systems development under globalization / G.P.Golubny’cha // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika. – 2010. – # 119. – S. 4-9.
 7. Drury’ K. Upravlenchesky’j y’ proy’zvodstvennыj ucht. Vvodnыj kurs: [ucheb. dlya studentov vuzov] / K. Drury’. – [5-e y’zd., pererab. y’ dop.]. – M. : Yuny’ty’-dana, 2005. – 735 s.
 8. Ignatyuk A. Strategy’y’ dosty’zheny’ya y’ podderzhky’ monopol’noj vlasty’ fy’rmы na rыnke / A.I.Ignatyuk // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika. – 2012. – # 132. – S. 9-13.
 9. Y’vashkevy’ch V.B. Buxgaltersky’j upravlenchesky’j uchet : uchebny’k dlya vuzov / V. B. Y’vashkevy’ch. – M.: Magy’str, 2010. – 574 s.
 10. Ny’kolaeva O.E., Shy’shkova T.V. Klassy’chesky’j upravlenchesky’j uchet. – M., 2010. – 400 s.
 11. Party’y’ G.O. Upravlinnya vy’tratamy’ pidpry’yemstva: konceptual’ni zasady’, metody’ ta instrumentarij: Monografiya. – K.: UBS NBU, 2008. – 219 s.
 12. Pushkar M.S. Ideal’na sy’stema obliku: koncepciya, arxitektura, informaciya : [monografiya] / M.S. Pushkar, M.G. Chumachenko. – Ternopil’: Kart-blansh, 2011. – 336 s.
 13. Chumachenko M. G. Doslidzhennya peredumov i pry’pushhen’ pry’ analizi grafika bezzby’tkovosti / M. Chumachen’ko, I. Bilousova // Buxgalters’ky’j oblik i audy’t. – 2006. – # 5. – S. 3-10.

Завантажити