О. Євтушевська, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Висвітлено універсальні принципи етичного споживання. Визначено п’ять основних принципів: принцип дбайливого ставлення до довкілля, принцип дотримання прав людини, принцип гуманного ставлення до тварин, принцип підтримки вітчизняного товаровиробника, принцип доброзичливого ставлення до інших покупців. Досліджено основні причини низької споживчої культури в Україні, а саме історичні особливості купівельної поведінки, низький рівень просвітницької діяльності, відсутність ефективного законодавства, низький рівень екологічної культури, відсутність досвіду масового бойкоту продукції. Розкрито перспективи розвитку етичного споживання у вітчизняних умовах.

Ключові слова: етичне споживання, споживча культура, маркетингова діяльність, споживчі потреби.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/3

References
 1. Mitin,Iu.V. andDidkovs’kyj,V.L. (2006), “Perspectives of embryonic nervous tissue transplantation under sensonevraldefness”, [Online], available at: www.health ua.org (Acessed 1 Nov 2014).
 2. Reshetnikova,I.L. (2012), “Ethical marketing as the conception of marketing activity”, Marketynh I menedzhmentinnovatsij, vol.4, pp.92.
 3. Romanenko,I.P. (2010), “Marketing transformation: social and ethical aspect”, [Online], available at: www.irbis-nbuv.gov.ua (Accessed 2 Nov 2014).
 4. Kotler F., Armstrong G., Sonders D., Vong V. (2001), Osnovymarketinga [Marketing], Vil’jams, pp. 590.
 5. Kalashnikov,A.G. (1928), Pedagogicheskajajenciklopedija [Pedagogical encyclopedia], Rabotnikpaosveshhenija, Moskow, Russia.
 6. Vojchak,A. (2009), “Analyze of marketing modern conception and marketing management”, Marketynh v Ukraini, vol.4, pp.52-55.
 7. Shtal’,T. and Tyschenko,O. (2012), “Social marketing and social responsibility of bussiness: interconnections and results”, Marketynh I menedzment, vol.4, pp. 97-104.
 8. Bordijar, Zh. (2006), “Society of consumption”, [Online], available at: http//:development/placeforpeple.com (Accessed 7 Nov 2014).
 9. Bell D. (1996), “Coming of post industrial society”, [Online], available at: www.philsci.univ.kiev.ua (Accessed 5 Nov 2014)

Завантажити

 • pdf 165_14-17
  File size: 290 kB Downloads: 2143