Л. Кот, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Проаналізовано природу та основні підходи до визначення соціального підприємництва, причини стрімкого розвитку соціального підприємництва в країнах світу та в Україні зокрема, окреслені характерні риси соціального підприємництва. Визначено основні відмінності традиційної підприємницької діяльності, соціального підприємництва та благодійної діяльності, а також відмінності соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу. Встановлено, що соціальне підприємництво являє собою якісно новий підхід до вирішення соціальних проблем та проявляє себе як стійку тенденцію подальшої соціалізації бізнесу в нових умовах. Розглянуто основні сфери діяльності та напрями соціального підприємництва, зокрема встановлено, що, зважаючи на досвід розвинених країн, соціальне підприємництво може бути представлене майже в усіх галузях економіки, як, наприклад, охорона здоров’я, соціальний захист, роздрібна торгівля тощо. Проаналізовано іноземний досвід фінансової підтримки соціального підприємництва. Так, з метою подолання обмеженості коштів, що спрямовуються на соціальні інвестиції, в останні роки були збільшені зусилля щодо фінансування соціальних підприємців, а саме були створені інститути, покликані допомагати більш ефективно розподіляти капітал в соціальній сфері аналогічно традиційним ринкам капіталу. Виявлено роль і значення соціального підприємництва в Україні, розвиток якого сприяє створенню робочих місць і нових форм підприємництва та заийнятості, що, в свою чергу, пом’якшує соціальну напругу.

Ключові слова: підприємництво, соціальне підприємництво, соціально відповідальний бізнес, благодійна діяльність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/6

References
 1. Mair, J., Martí, I. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight.// Journal of World Business. – 2006, 41(1). – Р.36-44. – Retrieved from: https://c.ymcdn.com/sites/www.usasbe.org/resource/ resmgr/social_entrepreneurship/mair_and_marti.pdf
 2. What is a Social Entrepreneur? – Retrieved from: http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur
 3. Dees J. Gregory. The Meaning of Social Entrepreneurship. Original Draft: October 31, 1998 Reformatted and revised: May 30, 2001- Retrieved from: (http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf)
 4. Martin Roger L., Osberg Sally. Social Entrepreneurship: The Case for Definition/ STANFORD SOCIAL INNOVATION REVIEW spring 2007 – Retrieved from: http://skollfoundation.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2010/09/2007SP_feature_martinosberg.pdf
 5. Galushka Z. The phenomenon of social entrepreneurship: concepts and prospects in Ukraine // VisnykKyivskohonatsionalnohouniversytetuimeniTarasaShevchenka (Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University). – 2013, №148. – C.15-17.
 6. Buzdugan Y. Legal description of charity, philanthropy and charitable activity // Viche (JurnalVerhovnoyiRadyUkrayny). – 2011, №4 – Retrieved from: http://www.viche.info/journal/2422/
 7. Nabatova О.О. Social entrepreneurship as an area of social and economic subject of innovation activities // VisnykNatsionalnohouniversytetu “YurydychnaakademiaUkrainyimeniYaroslavaMudrogo. – 2012, № 4 (11). – C.6-17.
 8. The strategy to promote corporate social responsibility in Ukraine for the period until 2020. – Retrieved from: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201310_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini_spilnota_svb.pdf
 9. SpreklyFrir. Guide to Planning for Social Entrepreneurship // First edition 2011. Published: British Council www.britishcouncil.org – Retrieved from: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/britishcouncil.ua/files/posibnik_ z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf
 10. Makarevych A.N. Sazonova T.Y. The nature and specificity of social entrepreneurship in Russia // Russian Entrepreneurship. – 2012, №24 (222). – C. 52-56. – Retrieved from: http://www.creativeconomy.ru/articles/27048/
 11. Social Investment Manual. An Introduction for Social Entrepreneurs.Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. – Retrieved from: http://www.weforum.org/pdf/schwabfound/SocialInvestmentManual2011.pdf
 12. GulbekyanМ., Vainer V. Experience in the development of social entrepreneurship in the US.// Grand prix Advertising Standard. – Моskov 2014. – Retrieved from: http://www.slideshare.net/Vovainer/ss-36115255

Завантажити