І. Корнілова, канд. екон. наук, доц., Л. Шаповалова, канд. екон. наук, асист. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Досліджено поняття інноваційного потенціалу організації, розглянуто його сутність та риси, виділено основні підходи до його оцінки для прийняття управлінських рішень щодо реалізації інноваційних проектів, проаналізовано можливості використання наведених методик на різних рівнях управління.

Завантажити

  • pdf 13
    File size: 295 kB Downloads: 2263