О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., Д. Коломоєць, асп. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Обґрунтовано можливості застосування методичного інструментарію нової інституціональної економічної теорії щодо проблем інноваційного розвитку та здійснено аналіз якісних характеристик головного суб’єкта інноваційного процесу – споживачів інновацій.

Завантажити

  • pdf 21
    File size: 287 kB Downloads: 226