В. Приймак, канд. екон. наук., доц. РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

У статті розглянуто аспекти реалізації управлінського рішення як одного з ключових елементів системи управління організації. Визначено структуру, логічну послідовність і учасників процесу реалізації управлінського рішення, а
також форми документального фіксування ходу та результатів прийняття управлінського рішення.

Завантажити

  • pdf 29
    File size: 302 kB Downloads: 1233