Г. Голубнича, канд. екон. наук, доц. НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПОНЕНТА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Розкрито зміст і значення науково-дослідної компоненти у підготовці бакалаврів та магістрів з обліку та аудиту в класичних університетах, досліджено досвід її впровадження та взаємозв’язок з процесами стандартизації бухгалтерського обліку, звітності, аудиту і освіти.

Завантажити

  • pdf 6
    File size: 309 kB Downloads: 305