В. Кравченко, канд. екон. наук ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ ДОМІНУЮЧИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки.

http:http:////www.libray.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_101_2008.pdf

References
  1. Докладніше дивись: Глобальный индекс конкурентоспособности Украины упал на 12 пунктов – Деньги – 2006-09-26 – http://www.dengiinfo.com/news/?nid=40381
  2. European Charter for Small Enterprises. http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/index_en.htm
  3. Київська міська програма підтримки малого та середнього підприєм- ництва на 2007 – 2008 роки – www.bizportal.kiev.ua 4. Господарський кодекс України. Голос України вiд 14.03.2003 – № 49. 5. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с. 6. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 120 с. 7. Вітлін- ський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 354. 8. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие. – М.: Изд-во “Дело и сервис”, 1999. – 112 с. 9. Risk Management Standard http://www.airmic.com/publications.asp. 10. Див. Тэпман Л.И. Риски в экономике: Учебн. пособие для вузов / под ред. проф. В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с. – с. 29–33.

Завантажити

  • pdf 14
    File size: 319 kB Downloads: 324