Н. Кочкіна, канд. екон. наук, А. Ставицький, канд. екон. наук ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОПИТУ НА ТОВАР НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Статтю присвячено питанням визначення рівня попиту на товар при дослідженні міжнародних споживчих ринків. Розглянуто типові проблеми, що виникають при плануванні й проведенні таких досліджень та в процесі обробки й аналізу отриманої інформації. На наочних прикладах показані основні шляхи вирішення таких проблем.

http:http:////www.libray.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_101_2008.pdf

References
  1. Boyd N.W., Westfull R., Stasch S.W. Marketing Research. Text and cases: 4th ed. – Richard P. Irwin Inc., 1081. – 693 p. 2. Бернс Э.С., Буш Р.Ф. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 704 с.
  2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 1998. – 416 с. 4. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 422 с.
  3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Издательство “Пи- тер”, 2000. – 752 с. 6. Старостина А.А. Маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 320 с. 7. Федеративная республика Германия. Основные сведения / http://wgeo.ru/europe/deu.shtml. 8. Чер- няк О.І. Техніка вибіркових досліджень. – К.: МІВВЦ, 2001. – 248 с.

Завантажити

  • pdf 15
    File size: 269 kB Downloads: 304