В. Вірченко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності. Досліджено історію розвитку підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто переваги та недоліки різних підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності. Проаналізовано сутність та особливості інкорпоральних об’єктів інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, промислова власність, класифікація.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/1

Завантажити

  • pdf 144_1
    File size: 285 kB Downloads: 294