А. Дука, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Й. ШУМПЕТЕРА

Проаналізовано основоположні ідеї теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, що дозволяють обґрунтувати витоки технологічної модернізації на основі інноваційної концепції.

Ключові слова: інновації, модернізація, розвиток, технологія, технологічна модернізація, цикл.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/3

Завантажити

  • pdf 144_3
    File size: 261 kB Downloads: 468