О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ Й. ШУМПЕТЕРА: СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІДЕЙ

Розкрито значення новаторських підходів Й. Шумпетера у конструюванні пізнавального інструментарію дослідження проблем економічного розвитку з позицій становлення методологічних засад некласичної та постнекласичної науки.

Ключові слова: економічний розвиток, інновації, підприємець-новатор, інноваційна теорія, глобальний інноваційний індекс.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/4

Завантажити

  • pdf 144_4
    File size: 302 kB Downloads: 1567