Г. Ільїна, канд. філос. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка НАУКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

Стаття розкриває проблему трансформацію інновації в умовах технізації науки як детермінанти суспільного розвитку. Виявляється перехід від синтетичного зв’язку науки, освіти та інновації до їх інтегративної взаємодії.

Ключові слова: наука, інновація, постнаціональна констеляція, трикутник знань, влада економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/6

Завантажити

  • pdf 144_6
    File size: 287 kB Downloads: 218