О. Нестеренко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка ВПЛИВ АВСТРІЙСЬКОЇ СУБ’ЄКТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІЧНУ ДУМКУ

Проаналізовано основні ідеї М.Тугана-Барановського та Є.Слуцького в контексті поширення маржиналістських ідей в Україні. Виявлено вирішальний вплив австрійського суб’єктивно-психологічного варіанту теорії граничної корисності на формування поглядів означених учених та подолання ними окремих елементів обмеженості австрійського економічного вчення.

Ключові слова: маржиналізм, австрійська суб’єктивно-психологічна школа, гранична корисність, теорія цінності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/9

Завантажити

  • pdf 144_9
    File size: 323 kB Downloads: 257