І. Новікова, канд. екон. наук, КНУ імені Тараса Шевченка, К. Алексеєва, канд. держ. упр., доц., КНЛУ ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ МІНЛИВИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

У статті досліджується вітчизняний досвід державного регулювання розвитку підприємництва в умовах мінливих інституційних бар’єрів. Порівнюється ступінь економічної свободи в Україні. Акцентується увага на необхідності розробки державної стратегії інституційного розвитку вітчизняного підприємництва як основи економічного зростання.

Ключові слова: держава, інститути, підприємництво, економічна свобода, ринкові відносини.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/10

Завантажити

  • pdf 144_10
    File size: 284 kB Downloads: 477